Oct 23, 2007

The Smart Healthy Way !

Dalghodu kont mistieden nattendi fl-iskola Primarja ta' San Gwann attivita' bl-isem "Tomorrow We Grow: The Smart Healthy Way!". Attivita helwa u organizzata tajjeb li l-ghan taghha hu biex tispjega lit-tfal x'ghandhom jieklu u x'ma ghandhom jevitaw kif ukoll l-importanza tal- ezercizzju.

Meta kellimt lit-tfal ma stajtx ma nispjegax kemm hu difficli li taghmel id-dieta. Ghidtilhom biex ma jimitawx lili u ahjar izommu l-kontroll issa li ghadhom zghar aktar milli jaghmlu d-dieta' meta jikbru kif qed naghmel jien.

Laqatni l-fatt li din l-attivita' ma kenitx immirata ghat-tfal izda anke ghal genituri. Hadt gost li kienu hafna specjalment l-ommijiet li attendew u ppartecipaw b'mod attiv. Fil-fatt fil-kelmtejn li ghidt waqt l-okkazzjoni fahhart il-fatt li l-genituri tat-tfal jippartecipaw b'sahha fl-attivitajiet li l-Head tal-iskola Ms.MaryRose Debono u l-ghalliema jorganizzaw. Ili naf lil Ms.Debono minn meta kelli sitt snin meta kienet tghallimni fl-iskola Primarja ta' tas-Sliema.

Wara l-introduzzjoni tal-bidu ghoxejt induru il-klassijiet ma' Dolores Cristina. It-tfal mimlijin entuzjazmu u innocenza. Tghidx kemm bdejt tajjeb il-gurnata llum. Imqarr kuljum nibdiha hekk !

No comments: