Nov 27, 2007

Cereali - prezzijiet li jkomplu joghlew !

Iż-żidiet u l-effetti straordinarji fis-settur taċ-ċereali ddomina l-laqgħa tal-Ministri ta’ l-Agrikoltura fi Brussel il-bierah u llum.
Waqt diskussjonijiet tal-Kunsill kemm il-kummisjoni u kemm l-istati membri rrikonoxxew li kien hemm żidiet straordinarji fix-xgħir u qamhirrun minn sena 'l hawn. Dawn gara primarjament ghax zdiedet id-domanda izda naqset il-provista. Dan wassal biex ikun zidiet qawwijiet fil-prezzijiet tal-gwież għall-annimali.

L-indikazzjonijiet ghallanqas s'issa huma li għas-sena d-dieħla l-provista ta’ qmugħ ser tiżdiet u allura l-prezzijiet mistennija jorsu gradwalment imma zgur li dan mhux mistenni li jsehh qabel nofs is-sena d-diehla.

Meta ntervenejt fil-Kunsill ghidt li r-rahhala fil-pajjiżi u reġjuni fil-periferiji ta’ l-Ewropa qed ikollhom igorru ukoll spejjeż straordinarji fit-trasport tax-xgħir u qamhirrun (materja prima) anke minhabba z-zieda fil-prezz taz-zejt. Fil-fatt ħeġġigt lil Kummisjoni biex tikkonsidra kif tista tagħmel tajjeb għal dawn l-ispejjeż addizjonali fit-trasport f’dawk il-pajjiżi u reġjuni il-bogħod miċ-ċentri ta’ provisti u ta’ trasport ta’ qmugħ u ċereali.
(Ritratt: Mal-Ministru Taljan, Paolo de Castro)

1 comment:

John said...

Jekk hawn xi hadd li jahseb li l-prezzijiet tac-cereali qatt ser jiefqu jogholew jgholli idu!!!