Dec 30, 2007

Christmas Concert

Ghat-tielet sena konsekuttiva l-bierah filghaxija organizzajt Christmas Concert bl-isem Buon Natale, fit-teatru tas-Salezjani f'Tas-Sliema. Serata ta' saghtejn u nofs ta' kanzunetti tal-Milied, li tismaghhom kemm tismaghhom xorta tiehu gost.

Kienet serata sabiha hafna li fiha hadu sehem il-grupp ta' Mark Spiteri Lucas b'live performances minn Aldo Busutill, Nadine Axisa, Ivan Spiteri Lucas, J.Anvil, Maria Mallia, Priscilla Psaila u Ivan Borg.
Mexxa s-serata Toni Busutill, li l-bierah apparti li kkonferma kemm hu atturtajjeb, urina l-kapacitajiet tieghu fil-kant ukoll !

Kien hemm udjenza mhallta, li ma qatghetx qalba tigi minkejja l-maltemp li hakimna l-bierah u minkejja l-kompetizzjoni tal-programm Istrina fuq it-TV. Apprezzajt doppjament li gew !

No comments: