Dec 27, 2007

Dr.Sant, Good Luck

Il-bierah thabbar li l-Kap ta' l-Oppozizzjoni, Alfred Sant, se jkun rikoverat l-isptar biex jaghmel intervent kirurgiku.

Il-bierah filghaxija bghatlu email qasira biex nawguralu fejqan ta' malajr.

Ghalkemm rivali fil-politika, f'mument bhal dan kollox isir sekondarju, u ghalhekk nawgura li l-Kap ta' l-Oppozizzjoni jghaddi minn dan l-intervent b'success u b'hekk ikun jista' jirritorna ghall-hajja pubblika mill-aktar fis.

1 comment:

John said...

George, ninghaqad mieghek fl-awgurju tieghek li Dr. Sant.