Nov 10, 2011

130,000 tarbija salvati mill-abort

Aħbar bħal dik ta’ tarbija abbandunata fuq l-għatba ta’ kunvent ftit tal-ġranet ilu taħsadna. Għalkemm fortunatament dawn huma każijiet rari f’pajjiżna, xorta huma episodji li għandhom iġiegħluna nirriflettu. Qabel xejn ma għandnix dritt li niġġudikaw l-emozzjoni ta’ dik l-omm li waslet biex tagħmel att daqstant estrem bit-tarbija tagħha. Ħadd minnha ma jista’ jiġġudika l-każ jekk ma nafux iċ-ċirkostanzi kollha.

Fil-verita’ dik l-omm xorta riedet li bintha tgħix, u għalkemm jidher li ma kellhiex il-mezzi biex tgħajjixha, tatha l-ħajja u fdatha f’idejn li żgur se jkomplu jduru bit-tarbija. Aktar u aktar issa li nstabet familja li lesta tieħu ħsiebha.

Dan l-episodju fakkarni f’artiklu li qrajt dan l-aħħar fil-ġurnal Taljan Avvenire fejn jingħad li l-operat ta’ Ċentri favur il-ħajja li hemm inwaqqfin madwar l-Italja kollha s’issa waslu biex mill-1975, mal-130,000 tarbija ġew salvati mill-abort.

L-abort huwa l-aktar att estrem li jista’ jitwettaq minn ġenitur jew ġenituri ta’ tarbija. Skont din l-istatistika joħroġ li man-nofs miljun omm ukoll ġew assistiti mill-volontarji ta’ dawn iċ-Ċentri u nstab li kawżi mill-aktar komuni li jwasslu għall-abort huma problemi soċjali, ekonomiċi, u psikoloġiċi.

J’Alla t-tarbija, li ġiet abbandunata u li issa ngħatat l-isem Carla, ssib il-wens li kull tarbija tingħata. J’Alla l-omm biologika tat-tarbija Carla wkoll issib l-wens u l-kuraġġ biex għada pitgħada tersaq ‘l quddiem u tirrikonoxxi lil bintha. U fuq kollox j’alla Carla sservi ta’ eżempju favur il-ħajja.

No comments: