Dec 6, 2011

SARGAS - noti u mistoqsijiet

Nemmnu li l-enerġija fid-dinja moderna ta’ llum hija l-pedament tal-ekonomija. Il-mira tal-Gvern fil-qasam tal-enerġija tibqa dik li jiżgura li pajjizna jkollu l-elettriku li s-socjeta Maltija teħtieġ bi prezz li jżomm l-ekonomija tagħna waħda kompetitttiva. Kien għalhekk li Gvernijiet differenti mmexxija mill-PN investew bis-serjeta’, u mhux ppruvaw ilaqqtu bis-second hand, fil-ġenerazzjoni tal-elettriku. Għalhekk ukoll l-investiment kbir fl-extension ta’ Delimara u l-cable mal-Ewropa. Nibqgħu b’għajnejna miftuħa għal kwalunkwe teknoloġija li kapaci tagħtina volum ta’ enerġija bi prezz tajjeb u li tgħinha nnaqsu l-impatt fuq l-ambjent. Hu f’dan l-ispirtu li nanalizzaw il-proposta ta’ SARGAS mressqa lil Gvern.

Nagħmluha ċara li kull decizjoni trid issir bi proċess trasparenti u pubbliku. Il-Gvern mhux se jidhol fi ftehim ma’ xi kumpanija għax din tipreżenta impjant. Ma nixtrux bis-sistemi ta’ door to door sales. Waqt li għaddejja d-diskussjoni pubblika fuq din it-teknoloġija, li jidher li diġa twebbel biha Joe Muscat minkejja li m’għamilx studji, irrid ninnota 3 punti.

1. Joħrog ċar li kif ilna ngħidu ma jimportax xi fuel taħraq imma kif jinħaraq u kif jiġu msoffija d-dħaħen qabel ma joħorgu fl-arja. Hekk ghedna fuq l-estensjoni tal-power station ta’ Delimara. L-Opposizzjoni kemm ilhom jghajruna għax fl-extension ta’ Delimara se jinharaq l-Heavy Fuel Oil imma issa jidher li accettabli għalihom li jinħaraq taħlita ta’ żejt, faħam u skart ! Ipokresija !

2. Waqt li nistudjaw il-proposta rridu nsaqsu: X’inhuma r-riskji ta’ tniġġies ? Kif ser jinqabdu l-emissjonijiet u se jigu trasportati ? Irridu niftakru li għad fadal ħafna mistoqsijiet fuq il-viabilita’ li tidfen CO2 (Carbon Capture & Sequestration) u l-perikli li dan joħloq jekk jigi rilaxxat. Irridu nifhmu li ahna firmatarji tal-Basel Convention li tistipula li trid permess minn qabel mill-pajjiz li jkun se jircivih, inkella materjal bħal dak lanqas biss jitħalla jitlaq minn pajjiżna.

3. Ninnota li l-Opposizzjoni malajr teċithom teknoloġija li għadha qed tiġi żviluppata, imma mbagħad malajr ikunu pronti jbeżżgħu lin-nies b’teknoloġiji ppruvati li nkunu rrakkomandajna aħna. Hekk għamlu fuq l-impjant ta’ Sant’Antnin, l-inceneratur u fuq il-windfarm fil-Bahrija !

No comments: