Jan 25, 2012

id-diskors tieghi illejla waqt il-mozzjoni ta’ sfiduċja mressqa mill-Oppożizzjoni

Mr Speaker,

Ippermettili nenfasizza mill-bidu li din li għandna quddiemna llum hija mozzjoni ta’ sfiduċja fil-Gvern li m’għandha l-ebda motivazzjoni dikjarata. Mozzjoni li għandha għan wieħed biss – l-Oppożizzjoni trid tneħħi mill-Gvern il-partit li ġie elett mill-poplu biex jaħdem fuq programm ta’ ħames snin.

Oppożizzjoni li kif tara opportunita’ tkun lesta biex tiggranfa magħha għax għaliha l-poter huwa, biex nuża kliem il-Kap tal-Oppożizzjoni nnifsu, the means to an end. L-għan dikjarat ta’ bniedem li għandu ambizzjoni li jsir Prim Ministru iżda mank beda jaħseb għal wara.

Kelli l-okkażjoni nsegwi d-diskors tal-Kap tal-Oppożizzjoni nhar il-Ħadd li għadda waqt l-egħluq tal-Laqgħa Ġenerali Annwali. Minn bniedem, li preċipita s-sitwazzjoni tant li llum qegħdin niddiskutu mozzjoni ta’ sfiduċja fil-Gvern, lanqas li kont nistenna, , kien li jippreżentalna programm ta’ ħidma. Jippreżentalna xi ħjiel ta’ policy, xi ftit idejat. Ittamajt għalxejn. Bqajt bit-tama għax l-uniku diska li daqq il-Kap tal-Oppożizzjoni tul dak id-diskors kien li se jġib it-tama. Hekk ukoll kien qalilna Alfred Sant fl-1996 li nafu li ssarfet biss f’diżastru.

Ħabib tiegħi qalli illi nafu iktar x’kien jgħid il-Kap tal-Oppożizzjoni lil nannuh milli nafu x’inhuma l-proposti tiegħu. Ma nafu xejn kif se jiġġenera l-ġid u jkabbar l-ekonomija.

Aktar smajna mingħandu dwar x’kienu jagħmlu missieru u ommu milli x’se jagħmel għal uliedna biex jingħataw l-aqwa edukazzjoni u jiggarantilhom futur aħjar. Dan hu l-baħħ tal-Oppożizzjoni. Possibilment ninsabu lejliet elezzjoni u minflok ma jippreżentalna programm, għandna lill-Kap tal-Oppożizzjoni jgħidilna l-istorja ta’ ħajtu. Għandna story-teller.

Buzzwords u baħħ biss. Lill-Kap tal-Oppożizzjoni nfakkru li dan il-Partit qatt ma ggverna kontra r-rieda tal-poplu. Kull meta ggverna għamel dan għax ingħata l-fiduċja mill-poplu. Biex ikun jaf x’jiġifieri tiggverna kontra r-rieda tal-maġġoranza kull m’għandu jagħmel idur dawra madwaru issa stess u jsib aktar minn esponent wieħed ta’ dak ir-reġim li ggverna kontra r-rieda tal-poplu. L-istess esponenti li jerġgħu jkunu Ministri minkejja l-ħafna kliem ta’ ġdid, modern u frisk.

Dan hu Gvern li fl-elezzjoni li għaddiet ngħata mandat biex iwettaq il-programm ta’ ħidma tiegħu għal perjodu ta’ ħames snin. Huwa l-Kap tal-Oppożizzjoni li qed imur kontra r-rieda tal-poplu u jrid elezzjoni qabel żmienha. Dan hu Gvern li minkejja l-kriżi ekonomika u t-taqlib kollu li seħħ fir-reġjun ta’ madwarna, rnexxielu jkompli jinvesti fit-titjib tal-kwalita’ tal-ħajja tagħna.

Dan hu Gvern li ħa d-deċiżjonijiet għaqlin, anke meta dawn ma kienux popolari. Kien permezz ta’ dawk id-deċiżjonijiet li kien f’pożizzjoni li jissalvagwardja l-impjiegi, jinvesti fl-edukazzjoni, iħares l-ambjent u jinvesti fi proġetti ta’ kwalita’ li jkompli jtejbu l-kwalita’ tal-ħajja tagħna u ta’ uliedna.

Semmejt l-edukazzjoni. Se nsemmi ftit ċifri li jitkellmu waħedhom. Ma’ kull jum li jisbaħ, il-Gvern jonfoq €1.4 miljuni fuq l-edukazzjoni ta’ wliedna. Il-Gvern kompla bil-programm tiegħu li jiftaħ skola ġdida kull sena u s’issa nfetħu skejjel fil-Verdala, Pembroke, Rabat Għawdex u l-Mosta filwaqt li għaddej xogħol fl-iskola tal-Ħandaq. Għandna mat-18,000 student igawdu mill-istipendji b’investiment tal-fuq minn €23 miljuni.

U n-naħa l-oħra għandna Oppożizzjoni li meta kienet fil-Gvern qalbet l-istipendji f’self. U issa qed jerġa jberraq b’dak li qed jgħid dak li skont hu se jkun Ministru tal-Finanzi f’każ li l-Partit Laburista jkun fil-Gvern, Edward Scicluna. Infakkar li dan qal “Jekk qabel in-nies tat-Tarzna kienu jitqiesu bħala baqar sagri għax il-Gvern kien jibża' minnhom, illum għandna sitwazzjoni simili fl-Università bil-Gvern imbeżża' milli jmiss l-istipendji.”

U l-investiment komplejna nagħmluh mhux biss fin-nies iżda anke fl-ambjent li jdawwar lil uliedna u l-familji tagħna. Komplejna nbiddlu wiċċ Malta. Ma xxaħħaħniex minkejja l-maltemp ekonomiku. Ħdimna u tajna spazji pubbliċi ġodda ta’ kwalita’ għall-użu tal-familji tagħna. Biżżejjed insemmi Pjazza San Ġorġ fil-Belt Valletta, Pjazza Sant’Anna f’Tas-Sliema, Triq Bisazza f’Tas-Sliema, x-xatt kollu ta’ Marsaxlokk u l-pjazza, il-Park ta’ Xrobb l-Għaġin u ċ-Ċentru għat-Tagħlim fuq l-Ambjent, Pjazza Sant’Ubaldeska f’Raħal Ġdid, l-għalqa ta’ Kola fir-Rabat u l-Ġnien tal-Kċina tal-President. Il-lista twila wisq u se nkompli. Sebbaħna Triq Santu Wistin, fir-Rabat ukoll, ġnien ġdid f’Baħar iċ-Ċagħaq, ġnien ġdid George Bonello Du Puis fi Qui si Sana u miegħu x-xatt ta’ Qui-si-Sana, l-Adventure Park f’Ta’ Qali u l-estensjonijiet ġodda għall-Park Nazzjonali f’Ta’ Qali. Dan kollu hu investiment għall-familji tagħna u biex intejbu pajjiżna għat-turisti.

Dawn il-proġetti li wettaqna saru fejn kien possibli flimkien mal-Kunsilli Lokali. Qed ngħid fejn kien possibli għax sfortunatament l-esperjenza tal-Kunsilli Lokali mhux kullimkien kienet pożittiva fl-aħħar snin. Dan hu, fl-opinjoni tiegħi, frott tal-fatt li l-Partiti mhux dejjem kienu attenti biżżejjed x’kandidati jagħżlu.

Kull proġett li għamilna sar għan-nies u bħala Gvern id-deċiżjoni dejjem kienet li n-nies ikunu parteċipi fl-attivitajiet fejn il-Prim Ministru jinawgura l-proġetti. L-attivitajiet saru dejjem bi ftehim u bil-kollaborazzjoni tal-uffiċċju tiegħu.

Għad fadlilna x’nagħmlu. Għandna proġetti li ser isiru minn fondi nazzjonali u nista’ nsemmi Ċentru Ċiviku u ġnien fis-Swieqi u ieħor f’San Ġwann, restawr ta’ 3 irziezet fil-Buskett biex jibdew ntużaw min-nies, it-tkomplija tat-titjib taż-żona kummerċjali ta’ Tas-Sliema, Proġett tal-Pjazza Spinola f’San Ġiljan, Water Park f’Buġibba, x-xatt f’Ta’Xbiex, Park Reġjonali f’Ħaż-Żabbar, l-Pjazza ta’ Raħal Ġdid u zewg progetti ta’ facilitajiet sportivi f’Bbugia.

Dan il-Gvern jimxi bi pjan u fadal xi jsir anke permezz ta’ fondi Ewropej. Insemmi fost oħrajn il-Proġett għal kontra l-Għargħar b’investiment ta’ €56 miljun, li issa li ħarġu l-permessi meħieġa se jinbeda x-xogħol u dan se jtaffi l-problemi ta’ dawn il-komunitajiet. Il-proġett tar-riabilitazzjoni tal-miżbliet b’investiment ta’ kważi €27 miljuni, investiment ta’ €7 miljuni għar-Riabilitazzjoni tas-Salini, Biagio steps fil-Belt isir ċentru interpretattiv tal-fortifikazzjonijiet, Pixkerija ġdida fil-Marsa u bosta proġetti oħra li jfissru investiment fil-pajjiż u fil-ħolqien ta’ aktar impjiegi.

Komplejna ninvestu wkoll fl-immaniġġjar tal-iskart. Għall-ewwel darba pajjiżna għandu faċilitajiet moderni li jippermettulna li saħansitra niġġeneraw l-enerġija mill-iskart. Infakkar li mhux biss l-Oppożizzjoni ma kkolaboratx magħna f’dawn il-proġetti, talli saħansitra l-Kap tal-Oppożizzjoni, dak iż-żmien Membru tal-Parlament Ewropew, kien saħansitra hedded li kien se jagħmel ħiltu biex iwaqqaf il-fondi tal-Unjoni Ewropea. Joseph Muscat flok agħmel għażla favur l-ambjent u l-ħolqien ta’ green jobs, l-entużjażmu biex iħarbat ħallieh jaħkmu. Għażel l-interess personali fuq il-ġid komuni. Dan hu d-difett tal-politiċi opportunisti. Allaħares meta wieħed ikun f’pożizzjoni ta’ awtorita’, jew rappreżentant tal-poplu jimxi hekk. Jien kburi li nista’ ngħid, bħal sħabi l-Ministri, li dejjem poġġejt il-ġid komuni qabel kull kunsiderazzjoni oħra. Illum l-impjant jaħdem u l-qlajjiet foloz li nefħet l-Oppożizzjoni nfaqgħu kollha.

Bdejna xogħol ukoll biex art mitluqa u li kienet tintuża bħala miżbla biswit l-impjant tinbidel f’wieħed mill-ikbar u l-isbaħ parks li ser ikollna f’pajjiżna. Onor Kap tal-Oppożizzjoni, pajjiżna u uliedna jixirqilhom Gvern li jiddeċiedi u li jieħu l-aqwa deċiżjonijiet li jħarsulhom il-futur tagħhom. Dan joffrih biss il-Partit Nazzjonalista li dejjem sema’ u ħa l-aqwa deċiżjonijiet fl-aħjar interess tal-poplu u tal-pajjiż.

Sar xogħol kbir ta’ restawr. Komplejna ninvestu fil-passat għall-futur. Biżżejjed wieħed isemmi l-programm estensiv ta’ restawr tas-swar li għaddej fil-Birgu, l-Imdina, l-Belt u c-Citadella. Apparti r-restawr ta’ 6 km ta’ swar, irrestawrajna mat-13-il kappella, restawr massiċċ fil-Belt Kapitali tagħna li jinkludi fost oħrajn dan il-Palazz li ninsabu fih illum.

L-agrikoltura kompliet għaddejja minn modernizzar li qatt ma rat bħalu. Biżżejjed ngħid li fl-aħħar snin qassamna mas-€70 miljun f’għajnuniet varji lis-settur.

L-oppożizzjoni trid biss il-poter. Aħna rridu nkomplu naħdmu u nwettqu l-programm mibdi fl-aħħar erba’ sninfl-interess tal-poplu. Jien fiduċjuż li kif għamel s’issa l-poplu, inkluż iż-żgħażagħ, kapaċi jagħżel il-kliem fieragħ milll-programmi konkreti. Il-poplu jistenna minnha l-politiċi direzzjoni mfassla minn team li jimxi b’lealta lejh. Jistenna fuq kollox li jkollna sens qawwi ta’ lealta’ bejnietna l-politici. Kull meta nonqsu nkunu qegħdin biss intappnu jew inxellfu s-sens ta’ stima li nippretendu li l-poplu jkollu lejna. Iżda l-lealta’ ma tiġix biss billi ngħidu kemm hu tajjeb il-Kap, imma b’dak kollu li nagħmlu, li ngħidu u li niktbu fil-pubbliku.

Il-poplu kapaċi jiġġudika l-operat ta’ Prim Ministru li ġab l-ammirazzjoni għall-mod kif ġab ruħu f’nofs kriżi internazzjonali pass ‘il bogħod minnha. Fl-istess okkażjoni l-Kap tal-Oppożizzjoni kien aktar moħħu li nisfruttaw it-turiżmu li kien se jintilef minn dawk il-pajjiżi fejn il-popli tagħhom kienu qed jiġġieldu għad-demokrazija ! Dawn pajjiżi li kellhom reġimi li tant kien iħossu cosy magħhom il-PL.

Hemm baħar jaqsam bejn iż-żewġ partiti. Aħna nemmnu fil-poplu b’konvinzjoni mhux b’konvenjenza u dan hu li wassal biex f’elezzjoni wara oħra l-poplu ta fiduċja lill-PN. Se nkomplu naħdmu, u jekk ma nitħallewx se mmorru b’wiċċna minn quddiem għand il-poplu nitolbuh iġedded il-fiduċja li tana fl-aħħar elezzjoni abbażi ta’ programm ġdid ta’ ħidma għas-snin li ġejjin.

Kien hemm persuna li qalet: Give the people - confidence. Give the people - delight. Give the people - hope. Give the people - the best. Dan hu dak li aħna ppruvajna b’ħilitna kollha nagħmlu. Żbalji għamilna imma jixirqilna l-fiduċja għax aħna konna u għadna partit tal-poplu, u mal-poplu.

No comments: