Jan 27, 2012

Il-kuluri vera tal-Opposizzjoni

Jekk ma serviet għalxejn il-mozzjoni ta’ sfiducja mill-Opposizzjoni għallanqas serviet biex ghal darb’ohra nerġghu nikkonfermaw il-faqar tal-Kap tal-Opposizzjoni u l-kilba tal-Partit tiegħu għall-poter. F’diskors ta’ 75 minuta l-Kap tal-Oppożizzjoni m’għamel xejn ħlief irrepeta lista ta’ “nuqqasijiet” li skond hu wettaq dan il-Gvern, numru qawwi minnhom ibbażati fuq allegazzjonijiet bla bażi. Kif qal tajjeb il-Prim Ministru, Muscat jibqa jsemmi qlajjiet li diġa ġew miċħuda u mwieġba, imma jibqa’ jirrepetihom daqs li kieku kienu fatti. Fil-verita’ ha falza stikka. Għaġġel biex jagħti gambetta lill-Gvern u minflok spicca żelaq hu stess.

Dan hu Kap tal-Oppożizzjoni li minkejja li jgħid li m’għandux fiducja fil-Gvern, jibqa’ ma jippreżenta ebda proposta ta’ policy, jew programm ta’ ħidma alternattiv biex jikseb hu l-fiducja tal-poplu. L-istess għamel meta tkellem fil-Konferenza Generali tal-PL. Ghandna mexxej ta’ partit li s’issa smajna minghandu aktar x’diskursati kellu m’ommu, ma’ missieru u ma’ nanniet milli kif beħsiebu jkompli jtejjeb il-kwalita’ tal-ħajja u joħloq il-ġid. Għandna story teller. Baħħ biss minn Kap tal-Oppożizzjoni li jinteressah biss li jsir Prim Ministru u ma jinteressah xejn x’jiġri wara.

X’differenza mid-diskors li għamel il-Prim Ministru. Diskors meqjus u serju. Kif spjega l-Prim Ministru huwa l-Kap tal-Oppożizzjoni li għamel tentattiv biex iwaqqaf lil Gvern milli jkompli jwettaq il-programm ta’ ħidma tiegħu għal perjodu ta’ ħames snin. Dan hu Gvern li minkejja l-kriżi ekonomika u t-taqlib kollu li seħħ fir-reġjun ta’ madwarna, rnexxielu jkompli jinvesti fit-titjib tal-kwalita’ tal-ħajja tagħna.

Dan hu Gvern li ħa d-deċiżjonijiet għaqlin, anke meta dawn ma kienux popolari. Kien permezz ta’ dawk id-deċiżjonijiet li kien f’pożizzjoni li jissalvagwardja l-impjiegi, jinvesti fl-edukazzjoni, iħares l-ambjent u jinvesti fi proġetti ta’ kwalita’ li jkompli jtejbu l-kwalita’ tal-ħajja tagħna u ta’ uliedna.

No comments: