Jan 20, 2012

Park fil-Mellieha - progett iehor ghall-familja

Proġett ieħor li żort f’dawn il-ġranet kien dak tal-Park tal-Familja fil-Mellieħa. Ikolli nistqarr li kont verament impressjonat bix-xogħol li jinsab fi stadju avvanzat. Dan il-park, apparti li se jservi l-iskop ta’ post għar-rikreazzjoni tal-familji f’żona li toffri wkoll veduti sbieħ, se jkun fih hemm numru ta’ faċilitajiet sportivi, bħal track għall-atleti u multi purpose court li fuqu jistgħu jiġu pprattikati numru ta’ dixxiplini sportivi bħal basketball, volleyball u tennis. Dan il-park se joffri wkoll cycling track.

Fiż-żjara li għamilt mas-Sindku tal-Mellieħa Robert Cutajar, laqatni l-fatt kif il-proġett ġie ntegrat mal-ambjent tal-post, tant li s-siġar tal-ħarrub li kien hemm fiż-żona nżammu kollha u l-proġett ġie ddisinjat madwarhom. Barra hekk il-ħitan tas-sejjiegħ li kien hemm jew inżammu inkella ġew restawrati. Il-ħitan tal-faċilitajiet li nbnew, inkluż id-dressing rooms, ġew kollha miksija b’ġebel antik, ħalli jinżamm il-karattru rurali tal-post. Dan ovvjament fisser ħafna aktar xogħol, liema xogħol sar b’reqqa kbira taħt is-superviżjoni ta' Stephen Farrugia, il-perit tal-Kunsill Lokali u Geoffrey Buttigieg, l-foreman tat-Taqsima tax-Xogħlijiet. Dan hu proġett li qed isir bejn il-Kunsill Lokali tal-Mellieħa u l-Ministeru għar-Riżorsi u l-Affarijiet Rurali u qed isir b’investiment ta’ €800,000.

Il-bieraħ il-media, inkluż il-media elettronika, rrapurtat iż-żjara tiegħi. Ovvjament ma naqsux il-kummeti mibgħuta. Ikolli nistqarr li uħud minnhom huma verament patetiċi. Wieħed li ffirma bl-isem Albert Fenech kiteb “Goodness me, what a sudden flurry of activity throughout Malta and Gozo. Now, why is it all suddenly coming into place within the last few days?”. Jiprovaw jagħtu l-impressjoni li bdejna naħdmu issa! Dan il-proġett inbeda lejn l-aħħar tal-2010 bi grupp żgħir ta’ ħaddiema li ħadmu b’galbu kbir fuq area ta’ madwar 9 tmiem ta’ art. Dawn huma kummenti orkestrati li huma intiżi biex jippruvaw inessu x-xogħol kbir li sar f’pajjiżna minn fuq s’isfel u li ma waqfu qatt. U x-xogħol għadu għaddej kif ippjanat. Dan Gvern li fadallu ħafna xogħol x’iwettaq jekk jitħalla jaħdem.

No comments: