Jan 11, 2012

Stabbilita'

Dawn huma mumenti kruċjali għall-futur ta’ pajjiżna. Għandna sitwazzjoni sensittiva u dan mhux kawża ta’ xi kriżi ekonomika kif bosta pajjiżi qed jiffacjaw. Fil-fatt illum stess ħarġet l-aħbar li l-Kummissjoni Ewropea waqqfet il-proċeduri legali li kienet bdiet dwar id-deficit eċċessiv ta’ pajjiżna wara li l-Kummissjoni kienet sodisfatta bil-miżuri effettivi li ttieħdu. B’mod partikolari, il-Kummissjoni nnotat li l-Budget 2012 kien fih għodda biex jitnaqqas id-defiċit b’mod sostenibbli.

Din id-deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea barra li tirrikonoxxi l-ħidma tal-Gvern fit-tisħiħ tal-finanzi ta’ pajjiżna, tibgħat sinjal qawwi ta’ stabbiltà ekonomika f’pajjiżna. B’hekk pajjiżna jibqa’ jattira investituri, barrani u lokali, u jinħolqu aktar impjiegi. Il-Gvern fis-snin li għaddew baqa’ miexi fuq żewġ binarji. L-ewwel jixpruna l-ekonomija permezz ta’ inċentivi għall-investiment u t-tieni jgħin lill-familji Maltin b’inċentivi bħat-tnaqqis tal-income tax għall-ġenituri li jaħdmu u l-allowance għall-anzjani. Dan kollu setgħa jinkiseb għax b’għaqal kbir il-Gvern naqqas in-nefqa amministrattiva tiegħu u tal-entitajiet tiegħu.

Minkejja li rnexxielna naccertaw ruħna minn din l-istabbilita’ ekonomika, pajjiżna qed jispicca mhedded sempliciment għax xi ħadd iddeċieda li jpoġġi l-interessi tiegħu qabel kull interess ieħor. Kif qal tajjeb il-Prim Ministru nhar il-Ħadd li għadda, il-politika mhijiex l-għodda għal min irid jilħaq akkost ta’ kollox, pero hija l-mezz kif wieħed iservi lil pajjiżu u lill-poplu. Min mhux lest iħaddan dan il-valur għandu jwarrab, kif iddikjara b’mod unanimu l-Grupp Parlamentari tal-Partit Nazzjonalista fi tmiem il-laqgħa tal-bieraħ filgħaxija.

F’mument bħal dan jien kburi li nirriafferma l-lealta’ tiegħi lejn il-Partit, il-Kap tal-Partit u lejn dawk li vvutawli. Kull deputat huwa qabel xejn deputat b’responsabilitajiet u dmirijiet lejn il-partit li ħareġ fuq il-lista tiegħu. Issa hu l-mument li kull persuna responsabli tfittex il-ġid komuni u tpoġġi fil-ġenb l-interessi personali.

No comments: