Feb 22, 2012

Inizzjattiva oħra favur l-annimali

Fil-ġranet li ġejjin ġewwa Ta’ Qali se jinbeda x-xogħol fuq Park għall-klieb. Dan il-park se jkun hemm numru ta’ hurdles sabiex il-klieb ikunu mharga kif ukoll play equipment għall-klieb. Se jkun hemm cover tunnels, weave poles, dog teeter – tooter, hound hoops, hurdle jumps, hound hurdles, agility walk u dog walk ramp. Se nagħmlu wkoll litter bins apposta biex jintrema l-fdalijiet tal-klieb. Mal-madwar se ninstallaw ukoll numru bankijiet għas-sidien tal-klieb.
B’wiċċi minn quddiem ngħid li qatt daqs dawn l-aħħar snin ma saret ħidma daqstant importanti b’risq il-ħarsien tal-annimali. Stabbilejna d-Dipartiment tal-Animal Welfare, għenna lis-Santwarji finanzjarjament biex itejjbu l-facilitajiet tagħhom, introducejna s-servizz tal-ambulanza għall-annimali 24 siegħa kuljum, għamilna l-obbligu tal-microchip fuq il-klieb u fuq kollox inawgurajna c-Centru San Frangisk bħala Animal Welfare Centre ġewwa Ta’ Qali. Dan iċ-ċentru jservi biex ikun post fejn annimal imweġġa jiġi kkurat jew operat u wara jinżamm għal perijodu ta’ żmien ta’ konvalaxenza.
F’dan il-kuntest irrid ngħid ukoll li bdejna nħallu l-familji jidħlu bil-klieb tagħhom fil-Park Nazzjonali f’Ta’ Qali b’eccezzjoni tal-area tal-Adventure Park, basta li l-kelb ikun marbut biċ-ċinga. Jidher li l-park diġa qed jintuża aktar minn nies li għandhom pet. Id-decizzjoni li tiprojbixxi l-access bil-klieb kienet ittieħdet fis-snin tmenin minħabba li bosta sidien tal-klieb
ma kienux inaddfu wara li l-kelb iħammeg. Issa li jidher li l-kultura qed tinbidel għall-aħjar, iddecidejna li gradwalment nibdew nirriversjaw dik id-decizzjoni u nagħmlu l-ġonna accessibbli għall-klieb ukoll. Jekk naraw li n-nies qed jikkoperaw allura nibqghu mexjin f’din id-direzzjoni u niftħu l-access f’ġonna oħra. Kull sid ta’ kelb irid jifhem li mhux biss irid ikollu rispett lejn il-kelb imma fuq kollox rispett lejn in-nies li juzaw il-post warajh.

1 comment:

avant123 said...

Taghmlu hafna inizzjattivi ghall-annimali u kelb barra ma tigux taghtuh kenn.
Veru tal-misthija.