Feb 15, 2012

The Iron Lady

Matul il-weekend mort nara l-film The Iron Lady li jitratta l-ħajja pubblika ta’ Margaret Thatcher. Dan il-film jipprova jlaqqgħana ma’ Thatcher, interpretata b’mod eccellenti minn Meryl Streep, kif inhi llum u permezz ta’ numru ta’ flashbacks idewwaqna ftit mill-ħajja pubblika tagħha. Minn dan il-film ma titgħallimx l-istorja tagħha iżda tieħu idea tal-karattru tagħha. Thatcher li kienu laqmuha l-Iron Lady, minħabba l-mod b’saħħtu u sod ta’ kif kienet tieħu d-deċiżjonijiet partikolarment fi żmien l-inkwiet industrijali fil-minjieri u l-gwerra tal-Falklands.

Il-film iġib meta Thatcher kienet qed taħsiba tikkontestax għall-kap tal-Partit Konservattiv Ingliż u wieħed mill-assistenti tagħha qalilha: ‘if you love this country lead it’. Kliem li kien ġej minn raġel lil mara f’soċjeta fejn il-mara ma kientex imbuttata fil-kamp politiku daqs illum ! Thatcher rnexxiela tegħleb l-ostakli u telgħet it-taraġ pass pass sa ma waslet biex kisbet il-fiduċja tan-nies fejn damet 11-il sena u nofs bħala Prim Ministru li ġabet riformi kbar fir-Renju Unit.

Dan għamlitu minkejja l-fatt li ma kienetx ġejja minn familja tal-klassi l-għolja, kif storikament jiġu ħafna mill-politici tal-Partit Konservattiv Ingliz. Kienet bint raġel li kellu grocer żgħir. Missierha għallimha taprezza s-socjeta’ mibnija minn nies li jirnexxu b’ħilithom aktar milli f’liema familja jitwieldu, li fl-istess ħin ma jipretendux li jgħixu minn fuq l-istat. Ir-raġel Denis kien ukoll strumentali f’ħajjitha u dan joħroġ b’saħħtu fil-film.

Thatcher, li jkolli nammetti li qatt ma kont xi fan tagħha, hija xempju ta’ persuna fil-politika li ma tibżax tieħu d-deċiżjonijiet li taf li huma tajbin u fl-aħjar interess tal-ġid komuni, anki meta kienet taf, li dawn id-deċiżjonijiet abli ma kienux se jinżlu daqstant tajjeb mal-poplu fl-immedjat u jista’ saħansitra jkollu riperkusjonijiet elettorali. Kienet mara li minkejja li mexxiet nazzjon baqgħet dejjem b’saqajha mal-art. Ħelwa l-parti fil-film meta ddur fuq uħud mill-Ministri tagħha u biex tara kemm huma vicin in-nies ssaqsihom il-prezz ta’ pakkett butir !

No comments: