Mar 4, 2012

Hormuz

Waqt li f’Malta għandna Kap tal-Oppożizzjoni li jaspira li jkun Prim Ministru u li ma jridx jgħid kif iraħħas id-dawl u l-ilma, fid-dinja reġa għandna kriżi li qed twassal biex il-prezz taż-żejt jispara ‘l fuq. Il-mezzi kollha tax-xandir, kemm lokali u dawk internazjonali, qed jirrapurtaw kontinwament fuq il-kriżi fl-Iran li qed twassal biex il-prezz taż-żejt laħaq livelli għoljin li kienu ilhom ma jintlaħqu disa’ xhur. Bosta qed ibassru li l-prezz se jerga jitla ghal $120-il barmil.

Il-prezz taż-żejt qed ikun influenzat bil-kwistjoni tal-programm nukleari tal-Iran, specjalment minħabba t-theddida tal-Iran li jagħlaq l-iStrett ta’ Hormuz. Dan l-iStrett qiegħed bejn l-Iran u l-Oman u minnu jgħaddu t-tankers kollha taż-żejt li jmorru lejn it-terminals principali taż-żejt fl-Iraq, Kuwait, l-Emirati Gharab Maghquda u l-Arabja Sawdia. L-Unjoni Ewropea imponiet waqfien mix-xiri taż-żejt mill-Iran li mistenni jidħol fis-seħħ f’Lulju ta’ din is-sena.

Għalkemm pajjiżna ma jimportax żejt mill-Iran, il-kriżi xorta tolqotna minħabba li l-prezz qed jogħla kuljum. Din hi r-realta’ fid-dinja u li Malta tiffoma parti minnha. Joseph Muscat, kemm-il darba jkun Prim Minsitru jrid jaħdem f’din ir-realta’. Filwaqt li mill-Oppożizzjoni jista’ jagħżel li jkun irresponsabbli u jwiegħed kollox lil kulħadd, jekk ikun fil-Gvern ikun irid jħabbat wiċċu ma’ dan il-mewġ, irid jew ma jridx. Il-Gvern għaraf li ma jistax ikompli jgħabbi fuq il-familji u ddecieda li jerfa' l-piż hu taż-żieda internazzjonali fil-prezz taż-żejt u ma jgħollix it-tariffi tad-dawl u l-ilma għall-familji u n-negozji. Muscat iżda xorta probabilment jattakka d-deciżżjoni tal-Gvern ! Se jibqa jgħidilna li l-Gvern imissu jraħħas il-kontijiet !


Aħbarijiet bħal dawn għandhom jiftħu għajnejn kulħadd u jkomplu juru l-irresponsabbilta’ ta’ Joseph Muscat. It-tir tiegħu hu l-poter u mhux x’se jiġri wara. Deja vu tal-1998 meta Alfred Sant wiegħed li jneħħi l-VAT, għamel kawlata għax ma kellux pjan u għamel ħofra finanzjarja li qatt ma rajna bħalha. L-istess bħal Sant, Muscat miexi fl-istess triq.

No comments: