Mar 20, 2012

Rimi ta’ ħut

Huwa stmat li b’mod ġenerali s-sajjieda tal-Unjoni Ewropea jarmu lura fil-baħar ħuta minn kull erbgħa li jkunu qabdu. Dan il-ħut jintrema mhux neċesarjament għax m’huwiex tajjeb għal konsum, imma għax ma’ jkunx koprut mill-ammont ta’ ħut li jista’ jinqabad mill-bastiment, jew inkella għax ikun illegali li jinħatt l-art minħabba iżgħar mid-daqs stipulat. Din hija ħela kbira. Nistqarr magħkom li din hi l-frażi li wżajt biex nindirizza lil sħabi l-Ministri Ewropej responsabbli mis-Sajd u lill-Kummissarju tal-UE għas-Sajd, Maria Damanaki, fil-Kunsill tal-Ministri li sar il-bieraħ u llum.Il-Kummissjoni Ewropea qed tipproponi miżuri biex il-politika komuni tas-sajd tiprojbixxi dan ir-rimi ta’ħut. Qed jiġu proposti fondi bil-għan li l-metodi tas-sajd isiru iktar preċiżiu selettivi biex jiġi evitat il-qbid ta ħut mhux mixtieq. Għalkemm dan għandu jwassal għal tnaqqis konsiderevoli ta’ ħut mhux mixtieq (discards), bħal dak ta’ daqs żgħir, xorta waħda hu mistenni li jibqa jinqabad volum. Fir-rigward ta’ ħut żgħir, il-Kummissjoni tixtieq tkompli toħloq deterrent għal qbid tiegħu billi tillimita l-użu tiegħu sempliciment għal fish meal – dqieq tal-ħut, li jintuża f’diversi proċessi industrijali.


Jien nemmen li ħut li huwa tajjeb għall-konsum tal-bniedem m’għandux jispicca sempliciment dqieq. Waqt il-Kunsill insistejt li ħut żgħir għandu jintuża għal għanijiet umanitarji billi jingħata lill-istituti filantropici. Inkella li l-profitti li jsiru mill-bejgħ tiegħu jintużaw biex jgħin sajd iktar selettiv u jiżgura kontrolli dejjem aktar effettivi.

Kelli l-opportunita` li nisħaq li s-soluzzjoni tal-fish meal lanqas biss hija prattika għal Malta minħabba n-nuqqas ta’ impjanti neċessarji. F’isem is-sajjieda Malti argumentajt ukoll favur politika li tħajjar aktar il-konsum tal-ħut. Hu fatt magħruf li min jiekol ħut darba jew darbtejn
fil-ġimgħa jista’ jnaqqas ir-riskju ta’ diversi mard. Il-ħ
ut huwa
sorsimportanti ta’ omega-3, proteini, u ma’ tantx fiħ xaħam u għalhekk hu ta’ benefiċċju b’mod partikulari nisa tqal u tfal li qed jiżviluppaw.

No comments: