Apr 7, 2012

Aktar ghajnuna ghal efficjenza fil-konsum

Forsi ftit nies jirrealizzaw li sistema ta’ double glazing taf tiffranka lill-familja bejn 12% u 25% mill-konsum tal-enerġija specjalment fix-xhur xitwin. Dan għax id-double glazing kapaci jżommlok fuq ġewwa s-sħana li tkun akkomulajt fid-dar. Fix-xhur tas-sajf wiehed kapaci jifranka l-istess persentaġġ ta’ enerġija jekk il-ħġieġ ikollu fuqu wkoll xi canopy. F’dawn il-ġranet ħabbart il-ftuħ ta’ skema oħra ta’ għajnuna mmirata biex tinkoraġġixxi l-installazzjoni ta’ Double Glazing kif ukoll Roof Insulation fid-djar. Kull min sal-aħħar tas-sena 2012, jinstalla Roof Insulation u Double Glazing fid-dar tiegħu jista’ jingħata għajnuna li tlaħħaq 15.25% tat-total tal-infiq eliġibbli sa massimu ta’ €1,000.

Mill-2006 sa’ llum ġew mgħejjuna mill-Gvern ‘l fuq minn 600 familja biex installaw fi djarhom double glazing jew roof insulation. Apparti dan fl-istess perjodu ’l fuq minn 12,000 familja ngħataw għajnuna mill-Gvern biex investew f’sistema ta’ panelli fotovoltajiċi jew Solar Water heaters. L-investiment fil-pannelli fotovoltajiċi waħdu, wassal biex ġew investiti ’l fuq minn €33 miljun mill-familji b’għajnuna li laħqet madwar €16-il miljun. Dan apparti l-għajnuna li tajna fl-għoti ta’ bozoz energy saving, liema bozoz swew lil-Gvern mal-€4 miljuni oħra.

Ħabbart din l-iskema waqt żjara f’fabbrika tal-ħġieġ tas-Sur Mario Tonna fl-Imrieħel fejn flimkien mal-ġurnalisti stajt nara l-process kollu ta’ kif isir il-ħġieġ double glazing. Impressjonajt ruħi bl-investiment massicc li l-familja Tonna għamlet fl-aħħar snin fuq magni li jiproduci tampered glass u laminated glass, apparti dak biex jiproduci double glazing. Verament ħadt gost nisma mingħandu l-viżjoni tiegħu kemm għall-azjenda tiegħu kif ukoll għall-pajjiżna sabiex jitkattru l-green jobs. Is-Sur Tonna jitkellem b’passjoni fuq il-ħġieġ.

No comments: