Apr 26, 2012

L-għatx ghaż-żejt

Nhar it-Tnejn li għadda kont mistieden għall-laqgħa ta’ diskussjoni fuq il-Climate Change & Renewable Energies li kienet organizzata minn Nature Trust flimkien mal-Ambaxxata Amerikana. Fl-intervent tiegħi sħaqt fuq l-importanza li l-Gvern Amerikan ikompli jinvesti u jinċentiva b’saħħa r-ricerka fuq teknoloġiji għall-enerġija nadifa. Nemmen dan għandu impatt pożittiv qawwi fis-suq internazzjonali fil-konfront ta’ teknologiji li jiġġeneraw enerġija b’sistemi konvenzjonali bħaż-żejt u l-gass.

Iżda minkejja dan, l-Amerika f’dawn l-aħħar snin, żdiedet b’mod qawwi l-attivita’ għat-tiftix taż-żejt anke f’areas sensittivi bħal l-Alaska. Il-produzzjoni taż-żejt żdiedet b’ammont qawwi, tant li llum l-produzzjoni taż-żejt fl-Istati Uniti laħqet dik fil-Libja.  Fi żmien 8 snin oħra l-Istati Uniti (skond data mill-Financial Times) se tkompli tnaqqas l-importazzjoni taż-żejt b’terz ta’ dak li timporta illum.  Fl-ahhar 4 snin l-Istati Uniti diġa naqset l-importazzjoni taż-żejt minn 60% għal 46%. B’hekk se tkompli tonqos id-dipendenza tal-Amerika mill-importazzjoni taż-żejt, speċjalment mill-pajjiżi tal-Lvant Nofsani u l-Golf Għarbi. L-għatx tal-Istati Uniti għaż-żejt ma jidhirx li se jieqaf.

Din iż-żieda fil-produzzjoni taż-żejt fl-Istati Uniti stess se tagħmilha aktar difficli għall-amminstrazzjoni Amerikana li timplimenta carbon tax fuq enerġija li tħammeġ, meta parti sostanzjali mill-profitti taż-żejt se jmmoru għand kumpaniji Amerikani u mhux għand pajjżi oħra.

Waqt dan l-avveniment kelli l-opportunita’ ukoll niltaqa ma’ Dr.Peter Schubert, Direttur tar-Richard Lugar Centre for Renewable Energy (Indiana University), li kien l-kelliem ewlieni. Fl-intervent tiegħu Schubert saħaq fuq l-importanza li l-scientific community issemma leħinha b’mod posittiv fuq teknoloġiji li anke jikkonvertu l-iskart f’energija nadifa, inkluz teknologiji bħal incinerazzjoni u teknologiji ohra.  B’hekk tingheleb il-biża li wħud ikollhom fuq għodod bħal dawn.  Kont niehu gost kieku appelli bħal dawn smajthom qabel.  Forsi ma konniex inkunu ffacjati bi krucjati anke kontra digestor bħal dak ta’ Sant’Antnin !

1 comment:

Blogger said...

There's a chance you're eligible for a new solar energy rebate program.
Click here and discover if you qualify now!