May 2, 2012

Ħajja ġdida lit-Torri t'Għajn Żnuber

X’differenza ! It-Torri t’Ghajn Żnuber kif kien ghal kif inhu issa.  Stajt nara dan il-bierah meta żort ix-xogħlijiet ta’ restawr li saru fuq dan it-torri. Dan jinsab fil-Park Nazzjonali tal-Majjistral fil-Mellieħa. Minn meta nfetaħ il-Park Nazzjonali tal-Majjistral fl-2007 bdew numru ta’ xogħlijiet marbuta mar-riġenerazzjoni ta’ din iż-żona biex dan il-park jitgawda aktar għal mixjiet fil-kampanja.  Ian Castaldi Paris chairperson tal-Bord tal-Park tal-Majjistral, li akkumpanjani f’din iż-żjara, spjega li issa t-torri se jibda jintuża bħala Ċentru tal-Viżitaturi.Mhux magħruf eżattament meta nbena biss jidher li m' huwiex torri li nbena fi żmien il-ħakma tal-Kavallieri. L-indikazzjonijiet juru li dan it-torri nbena għall-ħabta tal-aħħar tas-seklu dsatax meta fl-inħawi ta’ Għajn Żnuber huwa dokumentat li kienu jgħixu 12-il persuna. It-torri huwa mibni fuq stil ta’ razzett tipikament Malti u jidher li kien jappartjeni lill-familja Ciantar. Filfatt għad issib min isejjaħ dan it-torri bħala Torri Ciantar.   Li hu żgur u li dan it-torri ntuża fi żmien it-Tieni Gwerra Dinjija. Kien jilqa’ fih numru ta’ uffiċjali li kienu jkunu għassa biex jilmħu l-attakki mill-ajru lejn Malta.L-istruttura ta' Għajn Żnuber kienet mibnija minn ġebel tal-qawwi tas-sekonda biex tkun tiflaħ għall-elementi peress li t-torri jinsab f'post espost għar-riħ u qrib il-baħar.  Matul is-snin ġarrab ħsarat kbar tant li kważi kien imġarraf għal kollox. Il-ġebel li ntuża fir-restawr inġieb mill-Mellieha stess biex ikun jaqbel mal-ġebel eżistenti.  Iż-żewġ livelli tat-torri kellhom jerġgħu jissaqqfu mill-ġdid bix-xorok minn travu għall-ieħor. Twaqqa’ wkoll it-taraġ tal-concrete li kien hemm u minflok inbena taraġ tal-ġebel bl-istess materjal użat għat-torri.  Fadal biss xi xogħol żgħir inkluż l-installazzjoni tal-aperturi ta'  barra.Irrid inrodd ħajr lill-Perita Jean Frendo li mexxiet ix-xogħol ta’ restawr flimkien mal-ħaddiema tar-Restoration Unit fi ħdan il-Ministeru tiegħi. Dan ir-restawr jingħaqad mal-kullana ta’ madwar 50 proġett ta’ restawr li għamilna f’pajjiżna fl-aħħar 4 snin. Dawn l-interventi tar-restawr ħolqu opportunitajiet ta’ xogħol, wrew il-kapaċita’ tal-ħaddiem u qed iwasslu biex il-ġenerazzjonijiet ta’ warajna jgawdu wkoll il-wirt storiku ta’ pajjiżna.  Nispera li jkun apprezzat.  Qed ngħid hekk għax sfortunatament waqt li kien għaddej ix-xogħol mhux darba jew tnejn li l-ħaddiema sabu min iħott anke xogħolhom !  Tal-mistħija.

No comments: