May 19, 2012

Għażliet ħżiena


Dak li qed naraw madwarna fl-Ewropa huwa riżultat ta’ politiċi li minflok ma jagħrfu jmexxu b’responsabilita’ jispiccaw jaħarbu mir-realta’ u bl-għażliet ħżiena tagħhom jispiccaw iweġġgħu n-nies. Fil-Greċja, gvern wara l-ieħor għamel dak li kienu għamlu l-Ministri tal-Gvern Laburista Malti qabel l-1987 – idaħħlu nies mal-gvern, jaqdu lill-bażużli u jħallas il-poplu bit-taxxi. Fl-Italja, Gvern wara l-ieħor iparlaw fuq ir-riformi imma jħallu kollox kif kien għax beżgħu li jitilfu l-voti.


Ir-riżultati ta' dawk l-għażliet ħżiena wasslu biex fil-Greċja, fost awsterita' kbira, issa lanqas biss jistgħu jgħaqqdu gvern u se jmorru għal elezzjoni oħra ! Il-Greċja reġgħet qed tħares 'l isfel fl-abbiss, u s-swieq finanzjarji qed jitwerwru. Jekk il-Greċja toħroġ mill-ewro u terġa' lura għall-munita tagħha, din tant taqa' fil-valur li kulma jinbiegħ fil-Greċja jogħla m’għola s-smewwiet u l-Griegi jispiċċaw saħansitra agħar milli qegħdin bħalissa.


Traġedja ekonomika u oħra politika. Imma l-agħar hi t-traġedja umana tal-għażliet ħżiena ta' poltikanti li mhumiex kapaċi jieħdu d-deċiżjonijiet it-tajbin f'waqthom. F'Ateni, pensjonant għamel suwiċidju pubbliku u ħalla nota lil bintu li ma riedx jispiċċa jfittex għall-ikel fil-laned taż-żibel wara li l-pensjoni tnaqqsitlu. Dan barra żieda qawwija fis-suwiċidji fil-Greċja u anke f'pajjiżi bħall-Irlanda.


Fl-Italja, mill-bidu ta' din is-sena kien hemm aktar minn 30 ruħ, kollha self-employed, li kkommettew suwicidju minħabba li ma setgħux ikampaw kawża tal-kriżi ekonomika. Dan hu r-riżultat tan-nuqqas ta' għaqal ta' politici li ma għarfux jieħdu d-deċiżjonijiet it-tajbin f'waqthom u jinvestu minn pezza drapp limitata.  Ħasbu li jistgħu jberbqu u jdejnu l-pajjiż bla rażan biex jibqgħu fil-poter. Bl-għażliet ħżiena tagħhom, qed iweġġgħu – u jmutu – n-nies. 

No comments: