May 28, 2012

Igawdi l-but u tgawdi saħħtek


Ftit jiem ilu Liquigas Malta nhediet l-użu tal-autogas. L-ewwel pompa tal-fuel li qed toffri dan is-servizz ser tkun ġewwa l-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta. L-autogas huwa diġa użat minn aktar minn 7 miljun karozza madwar l-Ewropa u b’hekk jissuplixxi l-enerġija neċessarja għal 2% tal-karozzi wżati fl-UE. Kieku l-użu tal-autogas kellu jiżdied għal 10% minn 2% sal-2020, fl-Unjoni Ewropea jiġu ġġenerati 350 miljun tunellata anqas ta’ CO2, jiġu ffrankati €20 biljun f’external costs mill-gvernijiet, inkluż spejjeż tas-saħħa relatati ma’ tniġġiz fl-arja, u jiġu ffrankati €41 biljun fi ħlas ta’ fuel mill-konsumaturi. Apparti tnaqqis ta’ CO2, karozzi li juzaw dan il-fuel jiġġeneraw anqas NOx li hu l-kaġun ta’ ħafna mard kroniku u l-cancer.

Bl-użu ta’ fuel bħal dan ma jgawdix biss l-ambjent u saħħitna iżda anke l-but tal-konsumatur. Dan għaliex l-autogas huwa 50% irħas mill-unleaded petrol u 46% irħas mid-diesel. Fil-fatt preżentament il-prezz tal-autogas huwa €0.75 il-litru u dak tal-unleaded petrol hu €1.50, kważi d-doppju. Dan hu pass ieħor li jorbot mal-Istrateġija Nazzjonali ta’ miżuri ta’ politika u tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra. Ta’ min ifakkar li Action 65 ta’ din l-istrategija tgħid “The Malta Resources Authority will work with the appropriate private stakeholders to introduce autogas as an accessible and affordable substitute for fuel for vehicle drivers.”

Sabiex wiehed jaghmel użu minn dan il-fuel hemm bżonn li jagħmel konverżjoni fil-magna tal-karozza. Hu kkalkulat li l-ispejjeż biex issir din il-konverżjoni jiġu bilanċajti f’sena u dan permezz tal-flus frankati mill-fuel użat. Il-konverzjoni tista ssir għand stations apposta li huma ċċertifikati mill-MRA. Ma stenejniex li joħrog fuq is-suq il-fuel u mbagħad noħorgu r-regolamentazzjoni fuq min jagħmel il-konverzjoni tal-vettura iżda ħriġna dawn ir-regolamenti f’Awwissu 2010 biex ikun hemm min jiprepara biex iġib il-licenzja meħtieġa.

Dan l-investiment jista jsir ukoll għax konna għaqlin u morna għall-privatizazzjoni tat-taqsima tal-gass tal-Enemalta. Permezz tal-privatizazzjoni ftit tal-ġimgħat oħra se jitlesta l-proġett tal-impajnt il-ġdid f'Bengħajsa, liema mpjant sar b’investiment ta’ aktar minn €20 miljun mill-privat. Dan ifisser li se jiżżarma l-impjant antik fil-Qajjenza, liema impajnt li fis-snin tmenin inbena housing estate madwaru b’periklu għan-nies li joqgħodu hemm. Għalhekk il-Gvern ried li dan l-impjant jingħalaq biex jitneħħa l-periklu minn wara l-bieb tal-familji ta’ hemmhekk.

No comments: