May 29, 2012

Lejn anqas stress fl-eżamijiet

Ta’ kull sena, dan il-perjodu ikun ikkarraterizzat mill-istudju u l-stress tal-eżamijiet għal bosta studenti f’kull livell ta’ edukazzjoni f’pajjiżna. Aħna għandna d-dover li filwaqt li nkomplu nsaħħu l-kwalita’ tal-edukazzjoni, naħdmu biex insaħħu l-aċċessibilita’. Dan ifisser li rridu naħsbu f’iżjed mezzi li jippermettu lil kull student biex jirnexxielu jeċċella bl-inqas xkiel possibli. Dan iwassalni biex niftakar partikolarment f’dawk li qegħdin jagħmlu l-eżamijiet tal-Matrikola, jiġiefieri l-A-Levels u l-Intermediates, li għal ħafna minnom ifissru ċ-ċavetta għat-tkomplija tal-istudju tagħhom fl-Universita’.

Illum teżisti anomalija fis-sistema fejn f’numru ta’ każijiet studenti li jmorru tajjeb f’xi suġġetti iżda jeħlu minn oħrajn jispiċċaw ikollhom jerġgħu jirrepetu s-suġġetti kollha s-sena ta’ wara. Jiġifieri daqs li kieku dak l-eżami li ġabu marka tajba fih qatt ma għamluh. Dan iwassal biex numru ta’ studenti jaqtgħu qalbhom u jiddeċiedu li ma jerġgħux jippruvaw. Nemmen li l-eżamijiet huma għodda biex inkejjlu l-ħiliet li jkun żviluppa student, u mhux għodda biex naraw student jgħaddix minn ħafna eżamijiet f’daqqa.  Ma għandux ikun test ta' kemm għandu nifs !
Għalhekk nemmen li s-sistema għandha tiġi emendata. Għandha tagħti lok li student li jkun mar tajjeb f’eżami iżomm dik il-marka u fis-snin ta’ wara jekk jgħaddi mill-eżamijiet l-oħra jkun jista’ jgħaqqad il-marki tiegħu biex jidħol l-Universita’. Student ikun jista’ wkoll jiddeċiedi hu stess li jagħmel l-eżamijiet ftit ftit fuq iżjed minn sena waħda u jekk iġib l-eżamijiet neċessarji xorta jkun jista’ jidħol l-Universita’.
B’hekk inħeġġu iżjed studenti jagħmlu sforz jekk jaħsbu li ma jirnexxilhomx iġibu l-eżamijiet kollha f’daqqa jew ma jkunx irnexxielhom mal-ewwel darba u nevitaw ħafna stress żejjed. Għaliex nemmen fil-potenzjal ta’ kull individwu, se nibqa’ nagħmel ħilti biex l-Universita' ta' pajjiżna temenda s-sistema u dak li tistenna mingħand l-istudenti biex jgħaddu mill-bieb tagħha.

No comments: