May 15, 2012

Quality Service


L-Aġenzjia għall-Pagamenti f’Malta hija responsabbli mill-immaniġġjar tal-fondi li jiffinanzjaw l-implimentazzjoni tal-Politika Agrikola Komuni tal-Unjoni Ewropeja. Għalkemm hija l-iżgħar Stat membru fl-UE, Malta xorta hija obbligata li tħares ir-regoli tal-Unjoni Ewropeja u huwa dan it-task principali ta’ din l-Agenzija. L-Agenzija tal-Pagamenti trid ukoll taghti servizz lill-bdiewa u raħħala billi tipproċessa l-għajnuniet fil-ħin.


Biex ikollna sistema integrata li tagħmel il-proċess aktar sempliċi u effiċjenti iżda fuq kollox trasparenti, l-Agenzija fl-2008 implimentat sistema ġdida ta’ informatika. Dan wassal għal tnaqqis fil-kjus meta jasal iż-żmien tat-talbiet għas-sussidji.  Minnbarra hekk, illum il-benefiċjarji jistgħu jaċċesdu għad-dettalji dwar l-għelieqi u l-pagamenti tagħhom on-line.  Permezz ta’ din is-sistema l-pagamenti dovuti lill-benefiċjarji jiġu pproċessati fil-ħin.  Dan jammonta għal €5 miljun fis-sena f’sussidju dirett lil fuq minn 5,000 benefiċjarju.  L-Aġenzjia għall-Pagamenti fethet ukoll Front Office ġewwa l-Pitkalija biex taqdi aħjar lill-bdiewa Maltin u servizz minn Ghawdex ghall-Ghawdxin.


Din is-sistema informatika ġiet apprezzata anke minn Aġenziji ta’ pajjizi oħra tal-UE ferm akbar minna u qed jaraw kif jistgħu japplikaw din is-sistema fil-pajjiżi tagħhom.  Infatti l-ġimgħa l-oħra l-Aġenzija laqgħet żewġ uffiċjali mill-Aġenzjia għall-Pagamenti Rurali tar-Renju Unit li ġew jaraw il-funzjonijiet u l-operat ta' l-Aġenzija u jevalwaw kif waslet biex kisbet ir-riżultati posittiva li kisbet sa llum.  Huwa verament ta’ sodisfazzjon tara minn fejn tlaqna u fejn wasalna.  Minn hawn irrid irrodd ħajr lill-ħaddiema kollha tal-Aġenzija tal-Pagamenti li kkoperaw bis-sħiħ biex inkisbu dawn ir-riżultati posittivi.No comments: