May 17, 2012

Vjolenza morali

F’dawn il-ġranet bdew is-seduti fil-Kumitat tal-Affarijiet Barranin tal-Parlament dwar il-mozzjoni ta’ ċensura li ressqet l-Oppożizzjoni kontra r-Raprezentant Permanenti ghall-Unjoni Ewropea, Richard Cachia Caruana.  Il-bieraħ xehed il-Prim Ministru. Il-Prim Ministru ppublika dokumenti li juru kemm il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni hija waħda infondata u m’għandha ebda bażi ta’ prova. 

Kif qal tajjeb il-Prim Ministru l-bieraħ, l-Oppożizzjoni għażlet li temmen verżjoni ta’ xi ufficjal barrani u għaġglet biex tressaq mozzjoni mingħajr ma għamlet tentattiv wieħed biex tivverifika l-fatti mal-Gvern Malti.  Kull ma kellha tagħmel l-Oppożizzjoni hu li titlob il-minuti tal-laqgħat, liema minuti issa huma pubblici. Fl-isfond tal-informazzjoni li diġa ħarġet fl-ewwel jum ta’ xhieda, għandu jkollha d-diċenza li tirrikonsidra l-mozzjoni li ressqet. B'dak li gara s'issa biss, bizzejjed biex tikkonvinci ruhek kemm għandna Oppożizzjoni mhux preparata u li moħħa biss biex takkwista vantaġġ politiku.

Il-Prim Ministru elenka kronoloġija ta’ kif seħħew il-fatti u kif dawn jikkontradixxu l-verżjoni li ta d-diplomatiku tal-Gvern Amerikan li wara kien ikkwotat minn Wikileaks.  Mhux talli mhuwiex il-kaz li Richard Cachia Caruana "ttradixxa lil pajjizna" kif l-Opposizzjoni qed tiprova tallega, talli l-azzjonijiet tieghu kienu kollha fl-interess ta' pajjizna. Nistenna li fil-jiem li ġejjin din il-mozzjoni mqanżħa tal-Oppożizzjoni tkompli titpoġġa fid-dawl veru tagħha, jiġifieri mozzjoni motivata minn opportuniżmu politiku u bla ebda bażi ta’ verita’. Mozzjoni kontra persuna li huwa ezempju ghall-ufficjali pubblici kollha ghad-dedikazzjoni tieghu u ghas-sens ta' dettall biex iservi bl-aqwa mod lil pajjizu.

Din hi l-verita’ tas-sitwazzjoni politika ta’ pajjiżna.  Oppożizzjoni għatxana għall-poter u li kif tara opportunita’ tgħaġġel biex tipprova tieħu vantaġġ.  Opposizzjoni li ma tiddejjaq xejn biex taghmel character assassination fuq persuna.  L-aqwa li tiprova thammeg ghal gwadann politiku. Il-vjolenza fizika il-Partit Laburista poggiha fil-genb. Post il-vjolenza fizika haditu l-vjolenza morali mbuttata mill-media taghhom. Din hi l-arma favorita taghhom. Opposizzjoni li tinjora l-fatti u tibbaża l-pożizzjoni tagħha fuq argumenti nfondati. 

No comments: