Jun 26, 2012

Partit tal-vendikazzjonijiet

“Just to let you know that I share your disappointment to the recent political developments. I think that Richard Cachia Caruana gave his whole life to his country and should have been thanked not humiliated in that way.” Dan huwa parti minn messagg li rcivejt minghand persuna Maltija li llum taħdem mal-Kummissjoni Ewropea.  Is-sentiment ta’ rabja u diżappunt ta’ dan il-messagg huwa wkoll tieghi. Mhux ġust li persuna li tkun qdiet dmirha bl-akbar dedikazzjoni u korrettezza tispicca assassinata politikament kif sar.  Qed nikteb illum ġimgħa wara dak li ġara biex inkun ħallejt l-emozzjoni tibred u nikteb b’mod razzjonali.

Il-Partit Laburista għal darb’ohra fakkarna dak li fil-fatt hu: partit tal-vendikazzjonijiet.  Forsi m’għadux isawwat lil min ma jaqbilx miegħu, imma għadu juza l-agħar forma ta’ vjolenza morali biex ikisser lil dawk li ma jaqblux miegħu.  Mhux hekk biss izda, il-Labour wera għal darb’ohra kif jimmanipula certi nies biex jasal għall-finijiet tieghu, anke jekk dawk in-nies kienu persuni li tgħidx kemm ikkalpesthom fl-imgħoddi ricenti.   Joseph Muscat mhux qed jirnexxielu jinfatam mis-sistemi tal-passat tal-Partit Laburista, anzi qed imexxi politika opportunistika li tirriġudici l-politika fl-logħba moqżieża mibnija fuq vendikazzjonijiet.

Dan l-aħħar assassinju politiku, bħal dak kontra Carm Mifsud Bonnici, iwaqqa lill-politika fl-aktar livell baxx u jnaffar il-fiducja ta’ persuni tajbin milli jimpenjaw ruħhom fil-politika.  Meta l-politika ssir arena ta’ lanziet personali, li tinjora l-interessi nazzjonali, nkunu qegħdin biss innaffru l-elementi li jistgħu jikkontribwixxu.  Kif qal tajjeb Lino Spiteri: fl-artiklu tieghu: “Politics, bloody politics gets in the way of everything in this cursed island of ours, not least because of people working behind the scenes according to their personal agenda.

No comments: