Jul 27, 2012

Nimmassimizzaw l-ispazji


Din il-ġimgha ġew approvati żewg applikazzjonijiet għall-centri civici u ġonna pubblici f’żewġ lokalitajiet  li għandhom kemmxejn l-istess fiżjonomija, is-Swieqi u San Ġwann.  Żewġ postijiet li twieldu lejn l-aħħar tas-snin sittin u splodew fis-snin sebgħin u tmenin.  Kibru fuq art agrikola.  Is-Swieqi fuq art saqwija u San Gwann (jew kif kien jissejjah qabel L-Imsieraħ) fuq art li fuqha kien hemm bosta irziezet tal-annimali.  Żewg komunitajiet li m’għandhomx  l-għeruq tagħhom f’dik il-lokalita’.  Kollha nies li ġew minn bliet jew irħula oħra madwar Malta u ħafna drabi ssib li sa llum ma għandhomx punt ta’ referenza ma’ xhiex jassocjaw ruħhom, ħlief il-Knisja.  F’Wikipedia s-Swieqi saħansitra tissejjaħ "a dormitory town".

Kien ghalhekk li sa minn meta tfassal l-Pjan Lokali għas-Swieqi kont insistejt li għandna nidentifikaw spazju fejn jista’ jkun provdut centru civiku li jilqa fih l-ufficcju tal-Kunsill Lokali u xi servizzi komunitarji oħra. Ma tantx kien hemm għazliet għax fil-verita’ ftit li xejn fadal art mhux mibnija hemmhekk u art li hi tal-Gvern. Għazilna bicca art fi Triq il-Keffa, li parti minnha kellu sehem minnha l-Gvern. Matul l-aħħar snin fittixna kif bħala Gvern Centrali nakwistaw il-kumplament tal-art li kienet privata, sabiex inkunu nistgħu nagħtu bidu għal dan il-proġett. Ħdimna fuq numru ta’ options, iżda fl-aħħar għazilna dik l-option li tidher lanqas komplikata u li hija prattikabbli biex tiġi fis-seħħ din il-ħolma.

Minn naħa l-oħra għal San Gwann għazilna l-aktar post centrali, eżatt faċċata tal-Knisja Parrokjali fejn sa llum l-parti l-kbira mill-art hi okkupata minn pitch tal-bocci. Biex nagħmlu l-proġett tagħna ovvjament se jkollna nirrillokaw din l-attivita’ f’post ieħor, imma għal dan diġa ħsibna u fil-fatt sibna post alternattiv f’San Ġwann stess. San Ġwann, bħas-Swieqi, huwa lokalita’ dejjem tikber b’popolazzjoni qawwija ta’ familji bi tfal. Kien għalhekk li ħsibna biex nagħmlu dan il-proġett orjentat l-aktar għalihom. 

Fiż-żewg proġetti ħadna ħsieb nagħtu attenzjoni speċjali biex ikun massimizzat l-ispazju rikreazzjonali għall-pubbliku,  fl-istess ħin li jiġi kkreat il-volum mibni għall-faċilitajiet komunitarji. Dan sar possibbli bl-isfruttament ta’ livell differenzjat (split levels).  B’hekk is-soqfa tal-binjiet se jkunu jifformaw parti mill-ispazju rikreattiv għall-familji.

No comments: