Aug 8, 2012

100 Miljun

Is-Sibt li ghadda kelli okkażżjoni mmur ngħum fil-baħar biswiet Għawdex u Kemmuna u kont verament impressjonat bil-kwalita’ tal-ilma tal-baħar.  Nadif tazza.  Kont impressjonat l-aktar bil-baħar ġewwa Kemmuna fejn il-baħar kien miksi kaħli u ħut ieħor.  Konna qiesna qed ngħumu ġo aquarium kbir, mdawrin b’eluf ta’ ħut jgħumu magħna ! 

Imma l-kwalita’ tal-ilma tal-baħar ma waqgħetx mis-sema.  Hija frott tad-deciżżjoni tal-Gvern li għandna llum meta ddecieda li jinvesti mal-100 miljun euro fi tlett impjanti li jsaffu d-drenaġġ qabel ma nitfgħuh il-baħar, wieħed f’Għawdex, ieħor fil-Mellieħa u l-akbar wieħed ġewwa vicin ix-Xghajra ta’ Ħaż-Żabbar.  Kienu dawn li ġabu l-bidla tant posittiva fil-kwalita’ tal-ibħra ta’ madwarna. Is-sena l-oħra l-Kummissjoni Ewropea ddikjarat li Malta għanda t-tieni l-aktar ibħra tal-għawm nodfa, jaqbiżna biss Cipru. 95% tas-87 sit tal-għawm ta’ pajjiżna ġew dikjarati “ibħra eccellenti għall-għawm” mill-K.E.

4 mis-siti ġew dikjarati “ibħra tajba għall-għawm” u sit wieħed biss dak ta’ fejn kien hemm l-outflow l-antika tad-drenaġġ qabel, vicin ix-Xghajra.  Ovvjament il-marka li mistennija tingħata lill-pajjiżna hi mistennija lit kun anke aħjar issa li fl-aħħar tas-sena l-oħra beda jopera l-impjant tax-Xgħajra wkoll. 

Tajjeb niftakru li sa 2005 nofs il-postijiet tal-għawm tagħna kienu dikjarati li ma jilħqux l-standards ewropej.  Sal-2009 konna diġa għamilna progress kbir, tant li 93% kienu diġa laħqu standard “eccellenti” skond il-K.E. Bl-investimenti li għamilna mhux biss investejna f’saħħet il-familji Maltin, imma nvestejna fl-ambjent li minnu jiddependu s-sajjieda u tant ħaddiema li jaħdmu fl-industrija tat-turiżmu.

No comments: