Aug 5, 2012

Kwalita'

Bħalissa f’pajjiżna jibda l-istaġun tal-qtugħ tal-għeneb għall-għasir, biex fi ftit xhur oħra dan l-għeneb ikun trasformat f’inbid lokali ta’ kwalita’ li artna tipproduċi. Is-sena l-oħra f’pajjiżna l-għeneb malti ġie trasformat fi ‘l fuq minn madwar 2 miljuni fliexken tal-inbid. 

Ovvjament aħna nridu li l-inbid Malti li jitpoġġa fis-suq ikun wieħed ta’ kwalita’ u għalhekk fl-aħħar snin nhedejna numru ta’ kontrolli biex niżguraw li l-inbid Malti jilħaq ċertu livell ta’ standard. Bi pjaċir ngħid li 90% tal-inbid lokali huwa nbid DOK jiġifieri ta’ Denominazzjoni ta’ Oriġini Kontrollata u l-kumplament huma nbejjed li għandhom denominazzjoni IĠT,  jiġifieri Indikazzjoni Ġeografika Tipika. Insibu madwar 80 inbejjed DOK f'pajjiżna. Biex ikun hemm aktar kontrolli fuq il-kwalita’ introducejna sistema ta’ banderols mal-fliexken li jingħataw lill-processuri a bażi tal-volum tal-għeneb li jkollhom.  Ħalli ma jispiccax isir il-miraklu tal-ħames ħobziet u żewġ ħutiet !  

Fatt interressanti dwar il-konsum ta’ inbid fil-gżejjer Maltin hu, li n-nies l-aktar li jixorbu huwa nbid abjad, tant li 60% tal-inbid li jinbigħ fis-suq huwa abjad, 10% inbid rose’, u 30% inbid aħmar. Iżda l-inbid prodott mill-għeneb Malti u Għawdxi li kien hawn imħawwel sas-sena l-oħra kien maqsum hekk – Inbid abjad 45%, Inbid Rose’ 20% u Inbid aħmar 35%. Għalhekk biex l-inbid lokali jkun jista’ jlaħħaq u jadatta mad-domanda tas-suq, il-Ministeru iffinanzja u għadu qed jiffinanzja proġett ta’ tilqim tad-dwieli biex id-dwieli jitlaqqmu u flok għeneb aħmar jiproduċu aktar għeneb abjad.

Matul l-aħħar snin, kien hemm ukoll it-twelid ta’ Estate Wineries, fejn jiġi pprocessat għeneb li jkun tkabbar fuq l-istess art madwar il-winery. Kien għalhekk li f’April ta’ din is-sena ppublikajna Green Paper li tindirizza kif l-aħjar ngħinu inizjattivi bħal dawn ħalli nkomplu nsaħħu l-inbejjed ta’ kwalita’. Finalment meta wieħed jigi biex jagħzel inbid lokali minn inbid barrani wieħed għandu jiftakar fil-ħidma tal-bdiewa tagħna li jkabbru l-għeneb għall-għasir. Permezz tagħhom f’dawn ix-xhur tas-sajf bid-dwieli qed ikomplu jħaddru l-kampanja ta’ pajjiżna anki f’dawn il-ġranet sħan tas-sajf.  Għalhekk meta tagħzel flixkun inbid lokali, għaraf li tkun qed tinvesti wkoll b’mod dirett fl-ambjent ta’ pajjiżek.

No comments: