Aug 14, 2012

L-4 ucuh tal-Olimpiadi ta' Londra


L-Olimpjadi bdew u spiccaw. Festa kbira ta’ sports. Għalija kien hemm 4 ucuh li se nibqa niftakar mill-Olimpjadi ta’ Londra minn dak li kelli cans nsegwi.  L-ewwel wicc huwa dak ta’ Mohammed jew Mo Farah hekk kif rebaħ it-tieni midalja tad-deheb tiegħu fl-Olimpiadi ta’ Londra. Espressjoni ndimentikabbli ta’ ferħ fuq wiccu. Ta' 8 snin Mo wasal fir-Renju Unit mis-Somalia. Integra ruħu fl-atletika f’pajjiz ġdid għalih u spicca biex sar wieħed mill-aktar atleti li ġab ferh fuq wicc l-Ingliżi meta rebaħ il-midalja tad-deheb fil-5,000 mtr u l-10,000 mtrs.

Wicc iehor li mhux se ninsa huwa dak ta’ omm Michael Phelps hekk kif dan rebah is-sittax il-midalja tad-deheb tiegħu f’Londra.  Debbie Phelps ccelebrat b’kull mod: wersqet, bkiet, ippuntat b’subghajha, għanqet lil min kellha ħdejha. Probabilment kienet qed tiftakar dak li għamlet hi għal binha matul ħajtu.  Kemm waslitu fl-4.00am għat-training u kull fejn marret miegħu biex illum binha sar l-aktar atleta Olimpiku li qatt rebaħ midalji: 22 li minnhom 18 huma tad-deheb.  Ħasra li ddecieda li jirtira !

It-tielet wicc huwa dak tal-fencer tal-Korea t’Isfel, Shin A-lam.  Shin poġġiet bil-qegħda tibki waqt li kienet qed tistenna deciżżjoni wara t-tmiem kaotiku tas-semi-final tagħha mal-Ġermaniza Britta Heidemann, fejn f’sekonda “miżjuda” l-Ġermaniza irnexxielha teqleb telfa f’rebħa.  Wicc ta’ agonizmu sportiv, li jġegħlek tiftakar li f’kompetizzjonijiet bħal dawn decizzjoni ta’ ufficjal tista ġġib fix-xejn it-tamiet kollha ta’ atleta.

Imma l-aktar wicc li mhux se ninsa huwa l-wicc ta’ kull assistant mill-madwar 70,000 volontier li għenu minn wara l-kwinti biex l-Olimpjadi ta’ Londra kienu s-success kbir li kienu.   Għalija dawn kienu l-eroi veri tal-Olimpiadi ta’ Londra. Volontiera li taw mijiet ta’ siegħat ta’ xogħol mingħajr ħlas.  Mhux talli ma tħallsux talli saħansitra kellhom iħallsu huma stess għat-trasport biex mill-belt tagħhom imorru Londra anke għat-taħrig qabel l-istess Olimpiadi.  X’sens ta’ dedikazzjoni !

No comments: