Aug 22, 2012

Protagonist

Ghadu kemm hallina wiehed mill-protagonisti tal-istorja ta' pajjizna tal-ahhar kwazi 70 sena. Taqbel jew ma taqbilx mieghu, definittivament kien protagonista. Hadem ghal Malta kif l-ahjar fehem hu. Kellu impatt fuq pajjizna u hajjitna.

Personalment nemmen li ghalkemm wettaq bidliet importanti specjalment fil-bidu tas-snin sebghin fis-sistema socjali, xorta nahseb li ma gharafx jimxi maz-zminijiet u l-hsieb u l-azzjonijiet tieghu stagnaw. U mieghu stagna wkoll pajjizna.

Anke jekk ma qbilniex mieghu, insellmulu.

No comments: