Sep 7, 2012

IRENA - Lil hemm miż-żejt

F’dawn il-ġranet iltaqghu f’Malta mal-120 repreżentant minn pajjiżi li huma gżejjer bħalna biex jaqsmu l-esperjenzi tagħhom fuq l-enerġija rinnovabli. Dan is-summit ‘Renewables and Islands Global Summit’ jaf  it-twelid tiegħu fil-Konferenza dwar it-Tibdil fil-Klima li saret f'Durban fl-Afrika t’Isfel f’Dicembru li għadda.  Dakinhar kont iltqajt ma' Dr.Adnan Amin, id-Direttur Generali tal-IRENA, li hi l-aġenzija nternazzjonali għall-energija rinnovabbli, u appellajtlu biex tigi organizzata laqgħa li tagħti l-opportunita’ lill-mexxejja ta’ diversi gżejjer jaqsmu l-esperjenzi posittivi u dawk negattiva fil-mixja tagħhom lejn aktar enerġija nadifa.  Għamilt dan għax mill-esperjenza tagħna, gżejjer żgħar għandhom bosta diffikultajiet  li ħafna minnhom huma marbuta mal-limitazzjonijiet tal-art disponibbli għalihom, l-economies of scale tagħhom u anke problemi oħra ta' sigurta tal-enerġija, li gżejjer bħalna tant ibgħatu minnhom għal raġunijiet ovvji. 
 
Wara ftit li ltqajt miegħu, id-Direttur Ġenerali kkuntatjani biex laqgħa bħal din issir proprju f’Malta.  Ovvjament apprezzajt ħafna din il-proposta, aktar u aktar meta wieħed iqis li Malta saret membru tal-IRENA fl-2009.  Għal dan is-summit attendew ministri minn madwar 14-il pajjiż,  nies teknici ta’ kumpaniji fil-qasam tal-enerġija kif ukoll rappreżentanti ta’ investituri mid-dinja kollha.  Kellna magħna wkoll rapreżentanti mill-World Bank u l-Agenzija Internazzjonali tal-Energija. 
 
Dan is-summit tana l-opportunita’ nipreżentaw dak li għamilna sa llum kif ukoll niddiskutu l-pjanijiet tagħna għas-snin li ġejjin kemm biex niġġeneraw enerġija nadifa mix-xemx, mir-riħ u mill-iskart, li huma t-tlett sorsi li għandna għad-disposizzjoni tagħna sa llum.  Proprju din il-ġimgħa kelli l-opportunita’ nagħti l-letter of intent lill-konsorzju li se jinstalla pannelli fotovoltaici fuq area ta’ madwar 70,000 metru kwadru (il-qies ta’ madwar 9 pitches tal-football) ta’ bjut ta' binjiet tal-gvern.  Dan l-investiment ta’ madwar 20 Miljun Euro se jsir wara li 15-il kumpaniji kienu wrew interess wara sejħa pubblika (expression of interest) u wara process ta’ tender għal tlett kumpaniji li ġew shortlisted.
 
Kellna l-opportunita’ wkoll naqsmu magħhom anke d-diffikultajiet tagħna u naraw jekk huma għandhomx problemi simili u kif qed jafrontaw dawn id-diffikultajiet. Waħda mid-diffikultajiet li għandna aħna biex niġġeneraw enerġija mir-riħ ġejja mill-fatt li l-ibħra madwar Malta huma fondi ħafna, bl-eccezzjoni ta’ sikka waħda, u allura mhux daqstant facli teknikament u ekonomikament tinstalla windfarms madwar il-gżejjer tagħna.  U s-sikka li għandna hija waħda sensittivi għax jingħad li l-irdieden jistgħu jaffetwaw għasfur partikolari li jbejjet f’irdum  faccata ta’ din is-sikka. Għaldaqstant qed nintalbu neżaminaw aktar dawn l-impatti.  Studji bħal dawn iridu ż-żmien, u ż-żmien mhuwiex favur tagħna għax għandna miri li rridu nilhqu sal-2020.

No comments: