Oct 18, 2012

Għajnuna lill-volontarjat

Matul l-aħħar ġranet kelli l-opportunita’ nżur ix-xogħlijiet li l-ħaddiema tat-Taqsima tax-Xogħlijiet qed iwettqu fuq binjiet differenti li se joffru akkomodazzjoni lil żewg għadqiet volontarji li jagħmlu xoghol imprezzabli fost iz-żgħażagħ.  Żort l-ewwel il-binjiet ġewwa Għajn Tuffieħa li se jservu ta’ Training Centre għaż-żgħażagħ tas-Salesians Brigade.  Kienu żewg binjiet, li darba kienu barracks tal-Forzi Militari Inglizi, li kienu mitluqa għall-aħħar.   Saħansitra s-soqfa kienu perikoluzi għall-aħħar.  Bhala Ministeru tajna sehmna biex irrestawrajnihom ħalli jilqgħu fihom liż-żghażagħ li jippartecipaw f’din il-Brigade li twieldet 102 sena ilu.
 
Is-Salesian Brigade, li qabel kienet magħrufa bħala s-Salesian Boys Brigade, toffri esperjenza unika ta’ tagħlim lil ġuvintur u tfajliet permezz ta’ attivitajiet li jinkludu drill, tagħlim ta’ strumenti mużikali, dixxiplina, campings, u xogħol voluntarju. Kienu bosta t-tfal ta' Tas-Sliema u l-lokalitajiet tal-madwar li matul l-ahhar 102 sena żviluppaw bħala individwi responsabli billi segwew ħajja attiva nisranija, ħajja ta’ saħħa fiżika u formazzjoni socjali. Illum il-Salesian Brigade nfirxet lil hemm minn Tas-Sliema tant li tiġbor fiha tfal, żgħażagh u adulti minn 26 lokalita' f'pajjiżna.
 
Żort imbagħad iż-żewġ binjiet ġewwa Pembroke li se jilqgħu fihom in-North District Girl Guides Training Centre u l-HQ tal-Pembroke/St.Andrews Scouts.  Waħda mill-binjiet se jservi ta’ Training Centre fejn il-leaders jitħarġu biex itejjbu l-leadership skills tagħhom ħalli jkunu jistgħu jirrispondu aħjar għall-isfidi li l-membri tagħhom ipoġġu quddiemhom illum. Dawn il-binjiet se jilqgħu wkoll fihom Girl Guides minn Distretti oħra fejn ikunu jistgħu anke jorganizzaw sleep overs u live inns ecc.  Il-binja l-oħra se tilqa fiha lill-Scouts ta’ Pembroke/St.Andrews li sa llum ma kellhomx fejn jiltaqgħu.
 
Dan ix-xoghol setgha jsir wara li l-kollega tiegħi Jason Azzopardi laqa’ t-talba ta’ dawn l-għaqdiet biex jgħaddi lilhom dawn il-binjiet.  Matul l-aħħar snin il-Gvern preżenti b’rikonoxximent tax-xogħol ferm utli li jagħmlu dawn l-għaqdiet volontarji għadda madwar 50 binja u sit lill-għaqdiet volontarji f’pajjizna.  Dawn l-għaqdiet, li jaħdmu primarjament fost iż-żgħażagħ, joffru formazzjoni f’bini ta’ karattri u joffru wkoll alternative entertainment liż-żgħażagħ tagħna.  Iżda fuq kollox f’socjeta’, li dejjem aktar qed issir waħda individwalista, qed jsaħħu r-responsabilizazzjoni taż-żgħażagħ lejn il-kumplament tal-komunita’ anke billi jħeġġuhom jippartecipaw f’xogħol volontarju b’riżq membri oħra tal-komunita’.

No comments: