Nov 12, 2012

Kreattivita' + Entużjażmu


Kreattivita’ u Entużjażmu huwa l-islogan li għażilt għall-kampanja elettorali tiegħi.  Dawn huma żewġ aġġettivi li jispjegaw b’mod tajjeb il-ħidma politika li wettaqt u l-aspirazzjonijiet tiegħi għall-ħidma li għad irrid inwettaq.  Fuq kollox huma żewġ kwalitajiet li nammira fis-socjeta’ tagħna, specjalment fil-ġenerazzjoni żagħżugha,  li kellha x-xorti tgawdi sistema edukattiva u opportunitajiet aħjar minn ta’ qabilhom.  F’dinja fejn il-kompetizzjoni qed issir dejjem aktar ħarxa, hemm bżonn li nisfruttaw ferm aktar l-entużjażmu tagħna ghal ideat kreattivi li jagħtuna edge fuq il-kompetituri tagħna.  Irridu nipruvaw il-ħin kollu nagħtu ħilitna biex nfittxu li neccellaw.
Il-kreattivita’ nista’ ngħid li toħrog b’mod ċar mill-proġetti li wettaqt f’isem il-gvern fl-aħħar snin.  Idejat ġodda għal pajjiżna li ssarrfu fi proġetti li taw spazji u attivita’oriġinali lill-familji tagħna.  Nista nsemmi l-ispazji ġodda li tajna lill-familji, kemm f’kuntest urban kif ukoll fil-kampanja tagħna.  Prġetti ta’ kwalita’ fejn jispikka s-sens ta’ dettall. Fittixt li nagħti spazji b’attivitajiet oriġinali bhall-Adventure Park f’Ta’ Qali, l-Water Park f’Bugibba u l-park li se nlestu dalwaqt  ġewwa Marsascala lit-tfal u l-familji maltin.  Tajt sehmi wkoll  fit-tfassil ta’ proposti, pjani u policies  ġodda li ssarfu f’ġid għall-komunita’ kollha.  
Din il-ħidma wettaqta b’entużjażmu.  Jien inqis lili nnifsi bħala persuna li jekk nidħol għal xi ħaġa din nidħol għaliha sew, b’ħeġġa u passjoni.  Fil-karigi li ġejt fdat bihom ippruvajt nfittex dejjem il-ġid komuniJista jkun li xi kultant nidher aggressiv, imma din hija aktar ħeġġa biex nikkonvinci fuq materji li nkun nemmen li se jkunu ta’ beneficcju għall-komunita’ tagħna. Huwa wkoll dan l-entużjażmu li qed iwassalni biex għal darb’oħra nerġa noffri s-servizzi tiegħi fl-elezzjoni li ġejja.  Entużjażmu li ġej ukoll mill-fatt li rrid inkompli naħdem b’lealta’ f’partit li dejjem kellu l-aqwa viżjoni u pjan għal pajjiżna u l-poplu.
U jekk nikseb il-fiducja mill-ġdid tal-kostitwenti tiegħi u nerġa nkun r-rapreżentant tagħhom fil-Parlament se nkompli nfittex li b’entużjażmu npoġġi l-kreattivita’ fic-centru tal-ħidma tiegħi sabiex jinħoloq aktar ġid għalihom u għal uliedhom.  

No comments: