Dec 26, 2012

L-estremiżmu


L-estremiżmu ikraħ wisq, specjalment dak reliġjuż.  F’dawn il-ġranet ta’ ferħ u ġabra laqtuni tlett stejjer ta’ estremiżmu xokkanti.  L-ewwel waħda : Immaġini ta’ Santa Claus ġew ipprojbiti li jidhru fuq it-televiżjoni fl-Uzbekistan.  Hija l-aħħar mossa minn sensiela biex titnaqqas l-influenza kulturali Russa fuq is-socjeta’ ta’ dan il-pajjiż predominentament Islamiku, li kien jifforma parti mill-Unjoni Sovjetika.  Ġurnalist tat-televiżjoni nazzjonali ammetta li ircivew struzzjonijiet biex lanqas il-kelma Milied ma jsemmu !  
 
Fil-belt antika ta’ Timbuktu fil-Mali fundamentalisti Islamici, vicin tal-grupp al Qaeda, qed ikissru l-muzulej storici kollha ta’ din il-belt, hekk kif 3 ijiem ilu n-Nazzjonijiet Uniti ddecidiet li tagħti l-appoġġ li jintbagħat f’dan il-pajjiż armata Afrikana biex tikkontrolla s-sitwazzjoni.   Dawn il-gruppi qed jimplimentaw il-verżjoni tagħhom tal-liġi Islamika, Sharia.  “Ma jibqax mausoleum wieħed f’Timbaktu.  Alla ma jridhomx” qal wieħed mill-mexxejja Abou Dardar tal-moviment Ansar Dine, li tfisser Suldati tal-Fidi.  F’Lulju li għadda fl-istess belt dawn l-Islamici farku id-dħul ta’ moskea li nbniet aktar minn 400 sena ilu f’din il-belt li tissejjaħ ukoll “Il-Belt ta’ 333 Qaddis”.  Dan il-pajjiż, li għal ħafna snin kien meqjus bħala wieħed mill-aktar pajjiżi afrikani b’demokrazija stabbli, issa spicca b’konflitt qawwi fil-parti ta’ fuq tiegħu, liema konflitt ħalla diġa mal-400,000 refuġjat.
 
Fil-parti ta’ fuq tan-Niġerja lejliet il-Milied nies armati attakkaw u taw in-nar lill-knisja nisranija u qatlu 6 persuni. Il-moviment militant Islamiku Boko Haram mill-2010 ‘l hawn attakka diversi knejjes, inkluż sena ilu meta nqatlu 40 persuna f’Jum il-Milied. Din il-vjolenza ssemmiet anke mill-Papa Benedittu XVI fl-indirizz tiegħu ta’ Jum il-Milied fejn talab għall-armonija reliġjuża  f’dan il-pajjiż li qed jisfa vittma ta’ “atti ta’ terroriżmu salvaġġ” ħafna drabi fuq l-Insara. 
 
Qed nikteb dan mhux biex ninstiga rabja lejn l-Musulmani.  Irridu niftakru li dawn il-fundamentalisti mhumiex riflessjoni tar-reliġjon Musulmana. Il-maġġoranza l-kbira tal-Musulmani mhumiex nies fundamentalisti.  Iżda sfortunatament jidher car li f-fazzjonijiet fundamentalist fi ħdan il-komunita’ musulmana qed jerġgħu jerfgħu rashom.  Hemm bżonn ta’ djalogu akbar bejn l-Insara u l-Musulmani sabiex il-fundamentalisti miż-żewġ naħat jkunu emarġinati u iżolati.  Hija biss il-koperazzjoni li tirbaħ il-konfrontazzjoni.

No comments: