Dec 27, 2012

Remote Gaming - Settur sinifikanti


Ftit għad hemm min jiddubita dwar l-importanza li s-settur tal-gaming għandu fl-ekonomija Maltija.  Għal iktar minn għaxar snin, il-Gvern Malti ilu jinkoraġġixxi t-tkabbir ta’ dan is-settur permezz ta’ qafas regolatorju li filwaqt li hu b’saħtu, jilħaq ukoll l-aspirazzjonijiet tas-settur.  Din il-politika, flimkien mal-fatt li f’Malta hawn numru ta’ kumpaniji ta’ kwalita’ li jiprovdu servizz lil dawn l-operaturi wasslu biex Malta saret wieħed mill-pajjiżi ewlenin f’dan il-qasam.  Incidentalment Malta għandha wkoll l-akbar numru ta’ licenzji maħruga f’dan il-qasam. 
 
L-aktar data ricenti dwar il-kontribut ta’ dan il-qasam għall-Prodott Gross Domestiku (GDP) nazzjonali hija nkluża fl-istudju li ġie kkummissjonat mill-Malta Remote Gaming Council u li kien ippreżentat minn Deloitte Malta f’Lulju li għadda.  Skont dan l-istudju, il-licenzji li ħarget Malta f’dan il-qasam jiġġeneraw ‘l fuq minn €175 miljun f’nefqa diretta f’Malta u kien iħaddem mat-3,700 impjegat fl-2010.  Dawn ic-cifri certament komplew jiżdiedu minn dak iż-żmien, u ma jinkludux nefqiet ancillari bħal ma huma vjaġġi u akkomodazzjoni relatati ma’ dan it-tip ta’ xogħol.  
 
Minbarra l-kontribut ekonomiku, hemm ukoll l-aspett socjali sinifikanti li m’għandux ikun traskurat.  Mit-3,700 impjegat li jissemmew fl-istudju, 74% minnhom huma klassifikati bħala barranin, li jfisser li fl-2010 kien hawn mal-2,740 barrani jgħixu f’Malta u jaħdmu f’dan is-settur.  Dan huwa aspett li jimmerita studju apparti għaliex dan ifisser ġenerazzjoni ta’ aktar investiment u provista ta’ servizzi oħra.  
 
Malta tista’ tibqa’ pajjiż ewlieni f’dan is-settur għal ħafna snin li ġejjin.  Pero biex dan iseħħ Malta jinħtieġ li tibqa’ żżomm joperaw minn hawn lill-operaturi l-kbar.  Dan jista’ jsir billi jkompli jissaħħaħ il-process ta’ djalogu bejn l-operaturi ewlenin, l-Awtorita’ tal-Lotteriji u Gaming (LGA) u l-Gvern.  Ikun jaqbel lil kulħadd li dan iseħħ.

No comments: