Dec 28, 2012

Ripard


Xi kultant ma naprezzawx biżżejjed il-wirt kbir li ghandna f’pajjizna nkluż f’oqsma bħal yachting. Ftit nies forsi japrezzaw il-fatt li r-Royal Malta Yacht Club huwa club bi storja kbira għax jaf il-bidu tiegħu fl-1835 meta sa dakinhar ftit li xejn kienu jeżistu clubs bħal dawn fil-Meditterran. Dan l-aħħar il-Gvern ta binja f’Ta’ Xbiex li qabel kienet tal-MMA lil dan il-club biex isservi ta’ centru għal RMYC.  Kien xieraq għalhekk ukoll li l-ambjent tal-promenade vicin il-yachting centre f’Ta’ Xbiex jingħata facelift li jixraqlu peress li l-ambjent tal-madwar ma kienx wieħda ta’ standard.  

Bħala parti mix-xogħlijiet ta’ titjib ħadna ħsieb li ninstallaw funtana originali f’forma ta’ sailing boat.  Din il-funtana issa bi qbil mal-kumitat tal-RMYC se tiġi ddedikata lil Paul Ripard (1931-2009)  definittivament wieħed mill-aqwa sailing skippers li ra pajjiżna. Paul Ripard kien mhux biss membru tar-RMYC minn meta kien tifel, iżda rrapreżenta lil Malta f’diversi tiġrijiet kemm lokalment kif ukoll barra minn pajjiżna. Paul flimkien ma’ ħuh John, wliedhom u membri oħra tal-familja Ripard ħallew il-marka tagħhom fuq l-istorja ta’ l-ibburdjar lokali u tal-Middle Sea Race b'mod partikolari, tiġrija li huma rebħu ħames darbiet.  

Forsi ftit nies jafu kif bdiet din il-Middle Sea Race, tiġrija mill-aktar ta’ sfida u ferm rispettata.  Wilfred Sultana jirrakonta li l-Middle Sea Race kienet bdiet fuq l-inizjattiva ta’ Jimmy White li ġie f’pajjiżna fuq is-sailing boat tiegħu Sandettie. Dan kien irrakkonta li meta rtira mix-xogħol fl-1966 kien ippjana li jqatta numru ta’ snin fil-West Indies.  Kien ħalla lill-ġenituri tiegħu, li t-tnejn ma kienux f’saħħithom ħafna, u meta wasal Gibilta beda jħoss il-kuxjenza tnigżu. Kien iltaqa ma’ Amerikan li kien għadu kemm għamel vjaġġ twil fil-Mediterran u kien qallu li qed jiddispjacih li telaqhom.  L-Amerikan iżda wieġbu:  “Mur Malta. Minn hemm tista’ ttir lejn l-Ingilterra kuljum fi 3 siegħat.”  Dak hekk għamel.  

Meta ġie Malta, White integra ruħu fix-xena lokali tal-ibburdjar u wasal biex flimkien mal-ħabib tiegħu Alan Green fassal rotta ta’ tigrija li tmur u iddur ma’ Sqallija minn Malta.  Din il-brain-child ta’ White poġġiet lil Malta fuq il-mappa ta’ ċentri li jospitaw tigrijiet ta’ l-ibburdjar klassici fuq livell internazzjonali. U Paul Ripard kien wieħed mill-aktar nies prominenti fl-istorja tal-ibburdjar f’Malta, kif ukoll f’dik tal-Royal Malta Yacht Club u tal-Rolex Middle Sea Race.  Għalhekk dan il-wirt jixraqlu rikoxximent.

No comments: