Jan 25, 2013

L-akbar park fin-naħa t'isfel ta' Malta


Għada s-Sibt se nakkumpanja grupp kbir ta’ persuni ghall-pre-opening visit gewwa l-Park tal-Familja Sant’Antnin f’Wied il-Għajn f’żona li fis-snin 70 u 80 kienet tintuża bħala miżbla.  Dan il-park, li x-xoghol fuqu kwazi issa huwa lest, sar b’investiment ta’ €6 miljun b’għajnuna minn fondi tal-Unjoni Ewropea. Mix-xahar id-diehel il-familji se jkunu jistgħu jibdew igawdu minn park uniku għax-xorta tiegħu f’pajjiżna b’bosta attrazzjonijiet li jinkludu: landscaped mazes (waħda għat-tfal u oħra għall-kbar) u rock climbing wall, amfi-teatru b’seating capacity ta’ 450 ruħ, cycling routes, out door gym, picninc areas, dog park, funtani  u anke Water Park.   Sahansitra bnejna 18 l-istalla taz-zwiemel biex wiehed ikun jista jmur horse-tracking madwar il-park.  Fiż-żjara wieħed seta’ jara wkoll il-Kappella ta’ Sant’Antnin li rrestawrajniha wkoll bħala parti mill-proġett.
 
Dan il-park se jkun qed jgħin ukoll lill-għaqdiet ta’ Marsaskala. Se jingħata post minn fejn ikunu jistgħu joperaw il-Girl Guides tal-lokal kif ukoll il-park se jkun attrezzat b’numru ta’ facilitajiet rikrejattivi li fih ikunu jistgħu jiġu pprattikati bosta dixxiplini sportivi fosthom il-football. Fil-fatt f’dan il-park se jkun hemm five-a-side football pitch. Attrazzjoni oħra f’dan il-park se jkun razzett li qed ikun restawrat, biex it-tfal ikollhom kuntatt dirett mal-annimali, kif ukoll minnu jinbiegħu prodotti tal-ikel tipici ta’ pajjizna. F’dan il-park se jitħawwlu ‘l fuq minn 17,000 siġra u arbuxell li se jissaqqew minn gibjun kbir li nbena fuq is-sit. 
 
Dan il-Park jinsab maġenb l-impjant ta’ Sant’Antnin, li Joseph Muscat tant irsista li ma jsirx għax kien għamel ħiltu kollha biex iwaqqfilna l-fondi ewropej għalih. Bejn l-impjant u l-Park għamilna anke Ċentru ta’ Informazzjoni għall-Viżitaturi kif ukoll iservi ta’ entrata għall-istess impjant. Dan iċ-ċentru għandu l-iskop li jipprovdi informazzjoni dwar it-trattament tal-iskart u kif minn din ir-riżorsa tiġi ġġenerata l-enerġija nadifa. Is-sħana ġenerata mill-impjant ukoll se tintuża biex isaħħan il-pool tal-Inspire.  Dan il-park se jitmexxa flimkien ma’ din l-organizazzjoni ghax mill-bidu nett ridna li l-facilitajiet tal-Park tal-Familja jikkumplimentaw il-facilitajiet li ghandhom huma fis-sit li kien jissejjah ir-Razzett tal-Hbiberija. Definittivament dan ghandu jkun wiehed mill-isbah progetti fin-naha t’isfel ta’ pajjizna.

 

No comments: