Jan 13, 2013

Se jdaħluk ġol-ħajt

Kif ħafna jafu ħadt sehem f’Xarabank li ddiskuta l-proposta tal-Labour biex “irahhas il-kontjiet tad-dawl u l-ilma”.  Reġgħu ħarġu l-konfużżjoni u d-dilettantiżmu ta’ partit li suppost ilu ħames snin jaħmi proposta, li issa rriżulta li la hi serja u wisq anqas fattibli. 
 
U dan qed ikun rifless mill-kelliema varji li qed jintbagħtu jitkellmu f’ismu.  Miegħi f’Xarabank reġa kelli lill-Onor Leo Brincat, li suppost huwa l-kelliemi tal-Oppożizzjoni dwar l-Ambjent u li kont nistenna li jkollu sehem kbir f’dak li tħejja.  Evidenti li lanqas id-deputati tal-Oppożizzjoni li għandhom responsabbilta’ diretta dwar dan is-suġġett ma ġew ikkonsultati.  Imma aktar minn hekk għal darb’oħra ħareġ in-nuqqas ta’ preparazzjoni ta’ persuna li huwa veteran Socjalista.  Jiġi jitfa diskors mingħajr ma jkun iccekkja l-fatti.  Waħda minnhom tal-pannelli fotovoltaici fuq l-ispazju pubbliku.  Dan il-kelliem ewlieni lanqas biss jaf li ħareg tender !  
 
Imma fuq kollox ħareg car mill-programm Xarabank kif Joseph Muscat u sħabu bnew proġett fis-sħab b’numri manipulati u skorretti.  Terġa l-istess konsulenti mħallsa mill-Labour mill-estimi li ħadmu kkonfermaw li l-għazla tal-gvern li jibni pipeline hi l-irħas għażla.  Imma għal raġuni stramba tal-Labour għażlu option aktar għolja !  U allura mhux naturali li nsaqsu x’interessi jista jkun hemm !? 
 
Bl-għażla tagħhom se jdaħħlu lil dan il-pajjiż ġol-ħajt. Gas Down ġol-ħajt !  L-istess kif tal-Labour daħluh ġo ħajt meta neħħew il-VAT imma l-konsegwenzi spiccaw ħallsuhom il-Maltin u l-Għawdxin meta Leo Brincat bamblilna 33 taxxa f’budget wieħed fl-1997.   Issa għal darb’oħra jridu jgħaddu minn fuq kulħadd biex jibnu power station b’għaġla liema bħala, liema power station, dan il-pajjiż m’għandux bżonnha !  Għax kif qalu l-konsulenti tagħhom stess bl-għażla ta’ dan il-Gvern jaqbillek !

No comments: