Jan 9, 2013

Spazji ta' kwalita'


Il-ħolqien ta’ spazji miftuħa ġodda, u t-tisbiħ ta’ spazji pubbliċi eżistenti huma fost l-akbar provi tal-ħidma li wettaq dan il-Gvern biex tabilħaqq biddilna wiċċ Malta.  Proġetti fl-erba’ rkejjen ta’ pajjiżna li bihom qed igawdu l-familji u t-tfal tagħna.
 
Dan l-aħħar ħabib tieghi stedinna biex niltaqgħu ma’ tlett kopji maltin li ħadmu barra għal numru ta’ snin iżda issa ġew lura f’pajjiżna u qed jaħdmu hawn.  It-tlett kopji għandhom tfal ta’ eta’ żgħira u stqarrew miegħi kif baqgħu mpressjonati bin-numru ta’ facilitajiet li sabu issa f’pajjiżna biex jieħdu lill-uliedhom. Ferm aktar milli qatt kienu jsibu qabel f’pajjiżna. Wieħed minnhom li għex fir-Renju Unit, qalli “il-postijiet u l-ispazju li ħloqtu huma tal-ogħla livell.  Aħjar minn ta’ pajjiżi oħra. Forsi intkom diġa qed tieħduhom for granted” Oħra stqarret li laqatha s-sens ta’ dettall li sabet fil-proġetti sabiex ikunu akkomodati x-xewqat tad-diversi etajiet tat-tfal u anke tal-kbar.  
 
Il-kwalita’ hija sinonima mal-proġetti kollha li wettaqna tul din il-leġislatura.  Ma kkuntettajniex biss ruħna bit-titjib.  Imma tajna kas li nagħtu lura lill-pubbliku spazji li jixirqulhom biex tabilħaqq inkomplu ntejbulhom il-kwalita’ tal-ħajja.  Irrid nirringrazzja lill-ħaddiema li wettqu dawn ix-xogħlijiet li f’ħafna każijiet kienu ħaddiema tal-Gvern li ftit jew xejn isibu min japprezza l-ħidma tagħhom.
 
Jien kburi li ġejt fdat b’din ir-responsabbilta’.  Ħarsa lejn dak li wettaqna timlini b’sodisfazzjon li nvestejna fondi pubbliċi għal għan siewi.  Fil-ġimgaħt li ġejjin sal-elezzjoni ser ninawguraw proġetti oħrajn li wkoll ikomplu jemfasizzaw fuq il-kwalita’ u l-valur miżjud.  Għax hekk jixraq lill-familji u lit-tfal tagħna.

No comments: