Feb 21, 2013

Il-homevisits ikomplu


Tagħmel kemm tagħmel homevisits xorta jibqgħalek areas li ma jkunx irnexxielek tkopri. Żewġ distretti jfisser bejn wieħed u ieħor 20,000 familja. Matul il-ħames snin li għaddew kull nhar ta’ Ħamis u nhar ta’ Ġimgħa, sakemm ma nkunx imsiefer fuq xogħol jew b’impenjji ufficjali, kont immur nagħmel il-homevisits.  Bdejt minn Ottubru 2008.  Għal bidu saħansitra kien ikun hemm minn jgħidli “X’ġejt tagħmel, għadna kemm spiccajna minn elezzjoni oħra!?”  Imma oħrajn kienu japrezzaw li ma mmurx inħabbat il-bibien tagħhom biss lejliet l-elezzjoni. 
 
Jien wieħed minn dawk li nemmen ħafna fiż-żjarat fid-djar għax iżommuk vicin in-nies.  Tajjeb li naraw lil dawk li jiġu jkellmuna fl-ufficcju tagħna, imma aktar importanti li nżommu kuntatt ma’ dawk li qatt ma jiġu jħabtulna l-bieb. Għax b’hekk biss nifhmu ir-realta’ tal-familji tagħna, li difficli tifimha mis-siġġu tal-ufficcju tiegħek u mis-siġġu tal-Parlament.  Nitgħallem minn għandhom għax jagħtuk feedback fuq dak li nkunu qed inwettqu u saħansitra jagħtuk ideat għal inizjattivi ġodda.  Fuq kollox jgħinuk dejjem aktar tifhem il-prioritajiet tal-familji. 
 
Ma nemminx fiż-żjarat fejn tidħol u toħroġ f’ħames minuti, imma niprova nagħti ħin biex insir naf lill-familja u nagħtihom cans jesprimu ruħhom.  Nipreferi l-kwalita’ mill-kwantita’.  Ovvjament dik għandha l-iżvantaġġ li ma tilħaqx tara familji daqs kemm wieħed ikun jixtieq li jagħmel, imma l-esperjenza urietni li hekk l-aħjar. Fil-verita’ minn meta bdiet il-kampanja elettorali l-aktar li qed inkopri huma areas li ma kontx koprejt matul il-ħames snin li għaddew.  
 
Se nagħmel ħilti kollha biex kemm jista’ jkun nkopri aktar familji imma mhux possibli nżur lil kulħadd. Għaldaqstant minn issa nixtieq niskuża ruħi ma’ dawk il-familji li mhux se nkun laħħaqt niġi għandhom sa dakinhar tal-elezzjoni imma nwegħdhom li jingħataw priorita’ hekk kif nerġa nibda nħabbat il-bibien wara din l-elezzjoni. Iva.  Jiġri x’jiġri fl-elezzjoni f’Mejju ta’ din is-sena nerġa nkompli nħabbat il-bibien.

No comments: