Feb 7, 2013

Malta mudell mhux Cipru

‘Tlifna l-vantaġġ kompetittiv, jgħid l-ex President’.  Dan kien it-titlu fuq il-gazzetta Cyprus Mail ftit jiem ilu, meta l-ex President Ċipriott, George Vassiliou, qal li Ċipru tilef il-vantaġġ kompetittiv li kellu bħala ċentru ta’ servizzi finanzjarji.  Fl-argumenti tiegħu hu qal li jekk Ċipru trid tikkompeti u tirnexxi, trid tilħaq il-livelli ta’ pajjiżi Ewropej oħrajn, fosthom Malta u r-Renju Unit.  
 
X’differenza mill-parir ħażin ta’ Joseph Muscat li fl-2010 kkritika lill-Gvern għat-tmexxija ekonomika u finanzjarja, u filwaqt li njora għal kollox il-kriżi finanzjarja internazzjonali qal li Malta messha ssegwi l-eżempju ta’ Ċipru.  
 
Kemm għamilna sew li ma ħadniex il-parir tiegħu!  Tlett snin wara nistgħu niftaħru li pajjiżna kien it-tielet pajjiż bl-akbar tkabbir tal-GDP ras għal ras.  Malta hija l-membru Ewropew li ra l-akbar tnaqqis fl-istudenti li jitilqu mill-iskola kmieni mill-2001 u li kellha l-akbar żieda fi gradwati mill-Universita’ mis-sena 2000.  Malta għandha wkoll is-sitt l-anqas rata ta’ qgħad fl-Unjoni Ewropea. 
 
Fil-frattemp, Ċipru kellu jitlob għajnuna finanzjarja fl-istess żmien li Angela Merkel iddikjarat li Malta hija eżempju ta’ stabbilita’ finanzjarja.  Kif jgħid il-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista, il-viżjoni hija fundamentali.  Li tħares lura mhijiex alternattiva speċjalment jekk int qed tmexxi l-pajjiż.  Dawn huma kollha eżempji li juru kemm Joseph Muscat mhuwiex kapaċi jmexxi għax sa llum kien dejjem fl-għażliet li għamel.

 

No comments: