Feb 8, 2013

Salini - il-proġett miexi sew


Ix-xogħlijiet fuq ir-riabilitazzjoni tas-Salini jinsabu f’fażi avvanzata. Dan stajt nikkonfermah il-bieraħ wara nofsinhar meta zort  ix-xogħlijiet flimkien mal-Ministru De Marco.  Hawnhekk il-Ministeru tiegħi qed jagħmel xogħol kbir, fejn qed isir ir-restawr tas-salini sabiex dawn jerġgħu jibdew jagħmlu l-melħ, r-restawr tal-Ximenes Redoubt u l-fougasse li jinstab fi stadju avvanzat,  il-bini mill-ġdid ta’ tliet strutturi (huts) li minnhom diġa telgħet waħda, u r-riabilitazzjoni tal-bur mielaħ (salt marsh) u t-tindif tax-xagħri.  
 
Ix-Ximenes Redoubt se jintuża bħala Ċentru għall-viżitaturi. Ser issir mina taħt l-art minn dan iċ-ċentru sabiex il-viżitaturi jkunu jistghu jmorru jaraw is-salini mingħajr periklu.  Is-Salini ser jerġgħu jitħaddmu sabiex issir il-produzzjoni tal-melħ li ser jinżamm f’żewġ ħuts minn 3 li qed jinbnew fl-injam, bit-tielet hut tintuża bħala musew dedikat għall-ħsad tal-melh. 
 
Dan il-proġett hu parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea taħt L-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali 2007-2013 – L-Ewropa tinvesti f’Żoni Rurali. Ix-xogħlijiet mistennija li jitlestew sa’ l-aħħar ta din is-sena u l-proġett ser jiswa madwar 7 miljun ewro. 
 
L-għan tal-proġett hu li ġaladarba x-xogħlijiet jitlestew, is-Salini titqies bħala destinazzjoni turistika li tinforma it-turist kemm lokali u kemm barrani fuq il-potenzjal li joffri dan is-sit mill-aspett naturali, kulturali u arkeologiku. Il-proġett tas-Salini se jkompli jtejjeb il-prodott turistiku tagħna f’din in-naħa ta’ Malta li b’dan il-proġett u oħrajn li qed isiru din il-parti se tingħata spinta kbira ‘l quddiem. F’Dan l-inħawi qed issir ir-riabilitazzjoni tal-Magħtab biex tinbidel f’Park, qed isir Aquarium fil-Qawra, filwaqt li estendejna l-park tas-Salini u nfetaħ Bird Park fl-inħawi tas-Salini.

 

No comments: