Mar 17, 2013

Back to the roots


Frangisku.  Ismu biss diga jibghat messagg.  Jorge Mario Bergoglio ghazel dak l-isem skond hu ghax kif gie elett il-Kardinal Braziljan Claudio Hummes ghanqu u qallu “Ftakar fil-foqra”. Qal li immedjatament ftakar f’San Frangisk.  Ftakar f’dak il-qaddis li ghazel il-faqar flok il-lussu, il-qaddis li gab messagg ta’ paci, il-qaddis li gab apprezzament akbar lejn il-holqien dak li kkrea Alla. Jinghad li f’laqgha ma’ grupp ta’ gurnalisti qal “Irrid knisja fqira, knisja ghall-foqra.” 
 
Fl-ewwel passi tieghu baghat messaggi cari ta’ umilta’.  Wera bic-car li se joqghod ‘l boghod minn hafna pompozita imma se jaghzel it-triq tas-semplicita’.  Ghamel dan b’ghazliet semplici, bhal juza coach minflok karozza ghalih, ilbies semplici minghajr hafna dehebijiet. Irid jiehu lill-knisja back to the roots.  Ghogobni kumment li ghamel meta qal: “Ic-centru tal-Knisja huwa Gesu Kristu u mhux il-Papa”.
 
Frangisku, l-ewwel Papa Ġiżwita mill-Amerka Latina, f’wiehed mill-ewwel diskorsi tieghu wissa li l-Knisja Kattolika tista’ tisfa biss organizzazzjoni mhux governattiva jekk ma taghrafx i-bżonn li tiġġedded spiritwalment. Francesca Ambrogetti, li kitbet il-biografija ta’ Bergoglio qalet li hu ntlaqa’ tajjeb mill-kardinali waqt il-konklavi għax kapaċi jagħmel it-tibdiliet li hemm bżonn mingħajr ma jpoġġi fir-riskju t-tagħlim u t-tradizzjonijiet tal-Knisja. Sostniet kif Bergoglio la hu konservattiv u lanqas liberali, iżda moderat.
 
Ghogobni wkoll il-fatt li Jorge Mario Bergoglio gej mid-dinja tax-xjenza, li xi kultant kienet traskurata mill-Knisja. Infatti qabel daħal is-seminarju, studja l-kimika u ggradwa bħala inġinier tal-kimika. Eventwalment għallem il-letteratura u l-psikoloġija fi Buenos Aires. Il-Papa l-gdid hu magħruf għad-diskorsi u l-omeliji tiegħu li jżommu lil min kien ikun qed jisimgħu, kattoliku jew le, attent. Min jafu jghid li Bergoglio hu bniedem li ma jibżax jieħu azzjoni u deċiżjonijiet diffiċli.  Jidher li l-ghazla kienet wahda xierqa.

No comments: