May 18, 2013

Zewg proposti

Fl-ewwel diskors tieghu bhala Kap tal-Oppożizzjoni, Simon Busuttil spjega kif il-PN se jaqdi dmiru b’lealta’ fl-Opposizzjoni. Se niflu bir-reqqa dak kollu li jaghmel il-gvern, naqblu fejn ikun qed isir it-tajjeb u nikkoperaw fejn mehtieg, imma pronti biex nikritikaw fejn inhossu l-htiega dejjem b’ghan wiehed li naqdu dmirna ghall-ahjar ġid ta’ pajjiżna. 
 
Simon Busuttil spjega kif il-Kumitati tal-Parlament li twaqqfu taht amministrazzjonijiet tal-PN se jkollhom il-ħidma sħiħa tal-Oppożizzjoni biex fil-Parlament ikun hemm djalogu kostruttiv. Ahna se naghtu sehmna biex naraw li  t-tajjeb li diġà għandu pajjiżna jitkattar u l-ħsara li tista' ssir titnaqqas kemm jista' jkun. Se naghtu sehmna wkoll biex fejn hemm bzonn tkun emendata l-Kostituzzjoni ta’ pajjizna halli din fejn hemm bzonn tiggedded izda kif qal tajjeb Simon Busuttil ahna nistennew serjetà f'kull pass biex isir dan it-tibdil.
 
Fuq kollox, Simon Busuttil spjega kif l-Oppożizzjoni se tkun gvern alternattiv li tagħti lill-pajjiż kollu proposti validi u ċari.  Proposti li jinbnew minn djalogu miftuh mal-poplu. Il-Kap il-ġdid tal-Oppożizzjoni fil-fatt mill-ewwel għadda biex għamel żewġ proposti konkreti ġodda. L-ewwel proposta li jitwaqqaf kumitat tal-petizzjonijiet ħalli ċ-ċittadini kollha Maltin ikunu jistgħu jressqu talbiet quddiem il-Parlament Malti. 
 
It-tieni propona li terġa' tidħol fis-seħħ il-liġi li kien għadda Gvern Nazzjonalista fid-disgħinijiet – u li tneħħiet minn Gvern Laburista – biex l-Oppożizzjoni jkollha membru fuq numru ta' korporazzjonijiet u entitajiet tal-Gvern, mhux biex tmexxi hi – ghax hija ovvja li b’membru wieħed ma tistax – imma biex tkun tista' teżamina sew mill-qrib dak li jkun qed isir.  

No comments: