Jul 9, 2013

L-immigrazzjoni - sfida għall-valuri li ngħidu li nħaddnu

Il-bieraħ il-Papa Franġisk għamel l-ewwel żjara tiegħu barra Ruma u għażel proprju li jżur il-gżira Taljana qribna ta' Lampedusa, li tirċievi ħafna immigranti; ferm aktar minna. Ħafna qed iqisu dan bħala messaġġ qawwi tal-Papa. Għażel li jmur f’dik il-gżira biex jenfasizza l-mod kif irridu nġibu ruħna ma’ dawk l-imsejknin, li jkunu ħallew pajjiżhom, ivvjaġġaw għal ġranet sħaħ kemm fuq l-art kif ukoll fil-baħar biex isibu tama ġdida f’pajjiż ieħor. 
 
L-immigrazzjoni hi sfida għall-valuri li ngħidu li nħaddnu bħala poplu. Sfida għaIl-valur suprem tal-ħajja, suppost tradott fl-obbligi internazzjonali osservati mill-pajjiżi kollha li jgħinu lil kull min ikun fil-periklu fuq il-baħar bla diskriminazzjoni.  Hi sfida għall-valur tas-solidarjetà li ngħidu li nemmnu fiha. L-obbligu li nuru solidarjetà ma' ħaddieħor, hu ta' liema kulur hu. Hi sfida wkoll għal-libertà u għall-progress li ngħidu li nemmnu fihom. Min jgħid li hu liberali u progressiv ma jistax jagħżel ma' min juri dawn il-valuri ! 
 
Il-Papa waqt il-quddiesa li qaddes fil-ground tal-football ta’ Lampedusa kien car fi kliemu “Mulej, nitolbu maħfra ghal dawk li bil-liġijiet u d-decizzjonjiet tagħhom, ħolqu sitwazzjonijiet li ġabu traġedji”.  U kompla “Insejna kif nibku għal dawn l-imsejknin”. Ikkundanna l-“globalizazzjoni tal-indifferenza”. 
 
L-immigrazzjoni hi kwistjoni kumplessa li mhix sewda jew bajda imma rridu nittrattawha b'mod bilanċjat li fih bilfors ħafna griż u sfumaturi. Huma ċarlatani dawk il-politici li jitkellmu fuq soluzzjonijiet semplici għal problema tant kumplessa. Hija r-responsabilita’ tal-Prim Ministru Malti ta’ llum li sahansitra wasal biex issuġġerixxa li nies bħal dawn għandna nħalluhom f’nofs ta’ baħar. Sabih ħafna tmur tittandan mal-Papa u anqas minn gimgħa wara tagħmel diskors li jkebbes sentimenti razzisti.   U biex jgħaxxaqha proprju l-bieraħ stess l-awtoritajiet maltin taw struzzjonijiet li ma jingħatawx donazzjonijiet lill-immigranti llegali fic-centru ta’ Ħal-Far !  Ma ninsewx li dan gvern tal-Progressivi u Moderati !

No comments: