Aug 7, 2013

San Gwann - Il-ftit rebħu fuq il-ħafna.


Din il-ġimgha bosta residenti minn San Ġwann ikkuntatjawni biex juru d-diżappunt u d-diżapprovazzjoni tagħhom għall-fatt li l-Gvern tal-Labour iddecieda li jpoġġi fuq l-ixkaffa l-proġett ta’ Ġnien pubbliku akbar u Centru Civiku  ġdid fil-qalba ta’ din il-lokalita’, eżatt faċċata tal-Knisja Parrokjali fejn sa llum l-parti l-kbira mill-art hi okkupata minn pitch tal-bocci. San Ġwann huwa lokalita’ dejjem tikber b’popolazzjoni qawwija ta’ familji bi tfal. Kien għalhekk li ħsibna biex nagħmlu dan il-proġett orjentat l-aktar għalihom. 
 
Konna tajna attenzjoni speċjali biex ikun massimizzat l-ispazju rikreazzjonali għall-familji, fl-istess ħin li jiġi kkreat il-volum mibni għall-faċilitajiet komunitarji. Dan kien se jsir possibbli bl-isfruttament ta’ livell differenzjat (split levels). B’hekk is-saqaf tac-Centru Civiku kien se jifforma parti mill-ispazju rikreattiv għall-familji.  Progett b’disinn simili għac-Centru Civiku tas-Swieqi, liema proġett fl-aħħar il-Gvern preżenti għaddih lill-Kunsill Lokali wara li dam 5 xhur ikaxkar saqajh, wara li konna lestejnih !
 
Biex nagħmlu l-proġett fil-qalba ta’ San Ġwann konna ħsiebna biex nirrillokaw l-pitch tal-bocci u fil-fatt sa qabel l-elezzjoni konna bnejna facilita’ oħra f’post alternattiv f’San Ġwann stess. Kollox kien lest biex jinbeda x-xogħol ġaladarba l-club tal-bocci jkun rilokat fil-post il-ġdid.  Il-permess tal-MEPA kien ilu li ngħata. Imma jidher li l-Gvern tal-Labour ma felaħx ikompli fuq il-progett għall-komunita’ li konna ħeħħejna. Hemm min qal li dan il-Gvern għazel li jwarrab il-proġett biex jifranka l-flus, għax issa l-ispiża amministrattiva tal-akbar Kabinett li qatt ra pajjiżna qed tibda tagħfas. 
 
Oħrajn qalu li din id-decizzjoni ttieħdet biex jkunu agevolati tal-klabb tal-bocci, li bosta minnhom huma vicin ħafna taż-żewg Ministri li tellgħu minn fuq id-Disa Distrett, Leo Brincat u Manuel Mallia. Jidher car li ghal dawn iż-żewġ Ministri l-interessi tal-ftit jirbħu fuq l-interessi tal-komunita’. Ohrajn bħali, jaħsbu li kienu ż-żewġ raġunijiet f’daqqa li waslu lill-Gvern tal-Labour icaħħad lill-komunita’ ta’ San Ġwann minn dan il-progett ta’ fejda għaliha. Kienet x’kienet ir-raġuni, il-fatt jibqa wieħed: il-komunita’ ta’ San Ġwann tpoġġiet fuq l-ixkaffa.  L-aqwa li Malta Taghna Lkoll fuq il-karta !

No comments: