Nov 15, 2013

Sandy


It-Tabib Sandy – bdejt naqra l-bijografija ta’ Dr Alexander Cachia Zammit li ħarġet il-ġimgħa li għaddiet.  Ma stajtx nitilqu minn idi l-ktieb hekk kif bdejtu u kwazi spiccajtu. Sandy - il-politiku li kif jgħid il-Ministru tal-Affarijiet Barranin George Vella, fid-daħla tal-ktieb “daq minn kollox”.  It-Tabib Sandy kien l-uniku politiku f’pajjiżna li għadda ġuri.  Ġie mressaq il-qorti wara l-elezzjoni tal-1971, li kien għadu kif rebaħ il-Partit Laburista u ġie akkużat b’serq ta’ dokumenti tal-Gvern.  Għadda minn trawma kbira, imma meta taqra l-ktieb tinduna kemm ir-raġel kien trankwil, paċi mal-kuxjenza tiegħu u konvint minnu nnifsu.  U minkejja li rieduh jitlob maħfra biex ma jitressaqx il-qorti, għazel  li jgħaddi mill-proċess ta’ ġuri għaliex emmen li kien qiegħed fuq in-naħa tas-sewwa.

Din il-bijografija mhux biss ġġibek wiċċ imb’wiċċ mal-valuri u ma’ dak li hu sewwa, imma ġġibek ukoll wiċċ imb’wiċċ ma’ dak li hu ħażin fil-politika – l-abbuż tal-poter, l-istituzzjonijiet bħala strumenti ta’ politika partiġġjana li flok jipproteġu liċ-ċittadin ikunu kompliċi mal-gvern.  Il-pulizija abbużat mill-poter tagħha dakinhar. 

F’dawn it-tmien xhur, u preċiżament ftit siegħat wara li rebaħ l-elezzjoni, il-Gvern Laburista neħħa lill-Kummissarju tal-Pulizija, reġa daħħal fil-korp wieħed minn tal-qalba u għamlu kummissarju.  F’dawn it-tmien xhur mill-Ministeru tal-Intern u mill-Pulizija smajna u rajna stejjer li jqabbduk il-bard.

Fl-eta’ ta’ 89 sena, Sandy hu biedem li tieħu ġost tiltaqa’ miegħu – politiku ta’ veru, ta’ prinċipji, ta’ fibra morali qawwija.  Hemm valuri li għalih m’għandhomx eta’:  il-lealta’, l-għaqda u l-onesta’.  Aħna li qegħdin fil-politika hemm bżonn li nżommu quddiem għajnejna dawn il-valuri l-ħin kollu, li joħorġu s-serjeta’ tagħna, li nkunu ta’ eżempju, għaliex sewwa sew kif jghid Sandy f’din il-bijografija miktuba minn Sergio Grech li tikber kemm tikber, ikollok kemm ikollok eta’, hemm valuri li ż-żmien ma jxejjaħhom qatt.

No comments: