Mar 7, 2014

Il-korrettezza politika


Il-korrettezza politika għal dan il-Gvern hi lussu.  Hu ċar li l-mod kif imexxi jaħseb li jista’ jgħaddi mingħajrha.  Id-diskors li sar meta Joseph Muscat kien Kap tal-Oppożizzjoni tar mar-riħ sa mill-ewwel jiem li sar Prim Ministru. Ma laħqux għaddew ftit siegħat li mill-ewwel ma bediex iġebbed il-Kodiċi ta’ Etika tal-Minsitri u s-Segretarji Parlamentari.  Dehrlu li għandu jħalli lil Segretarju Parlamentari jibqa’ għaddej jipprattika l-professjoni u jkollu dħul minna, tant li baqa’ jagħmel il-prattika fil-privat. U għax il-korrettezza politika ma tagħtihix valur, tispiċċa ma tara xejn ħażin f’dak li tagħmel.  Tant hu hekk, Muscat ma ra xejn ħażin li l-mara tal-Minstru Konrad Mizzi tingħata job bi €13,000 fix-xahar.

Għall-Prim Ministru Joseph Muscat kollox jgħaddi fejn tidħol il-korrettezza.   Kull Ministru u Segretarju Parlamentari hu obbligat li jagħmel dikjarazzjoni tad-dħul tiegħu, u anki xi propjeta’ u djun għandu.  Diversi ministri laburisti inqabdu jigbdu fid-dikjarazzjonijiet li għamlu.  Dikjarazzjonijiet foloz.  U Muscat ħalla kollox għaddej.  Il-korrettezza għal Muscat qiesha biċċa lastiku.  Li ġġebbidha u ttiha l-forma li li trid.  Dik li għat-tfal hi plasticine!

Id-diskussjoni li kien hemm ilbierah fil-Kumitat tax-Xogħol tal-Kamra dwar il-mozzjoni ta’ tkeċċija tal-Imħallef Lino Farrugia Sacco turi kif jimxi dan il-Gvern.  Il-korrettezza titlob li l-Gvern jieħu pożizzjoni biex ma ssirx ħsara lill-kredibbilita’ lill-ġudikatura.  Minflok spiċċa jaġixxi ta’ l-avukat difensur tal-Imħallef li l-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja sabet kull raġuni biex il-Parlament jipproċedi għat-tkeċċija tiegħu.

Il-maħfra li qed jagħti lil min ikkorrompa fis-serq tal-elettriku għandha l-għeruq tagħha fi Gvern li anke fil-glieda kontra l-korruzzjoni, jaghmel kalkoli politici.  Qed ikompli juri kemm hu bla skrupli.  Dan hu kas fejn il-Gvern qiegħed jindaħal fix-xogħol tal-Pulizija u qed jaġevola lil min xaħħam biex jitbagħbaslu l-meter tad-dawl.  Skandlu ieħor fid-dawl tax-xemx !  Il-Gvern qed iwassal messaġġ li miegħu anki l-korruzzjoni tista’ tiġi negozjata.  U jaħfirlek.

Ir-riga tal-korrettezza u tal-valuri ghal min hu serju, hi riga riġida.  Mhix flessibbli.  Ma tharisx lejn ucuch. Ma taghmilx kalkoli politici. Mhix riga amorali, kif inhi tal-Gvern immexxi minn Joseph Muscat.  Kull ċittadin onest jistenna li gvern jimxi b’mod serju.  Iżda l-valur tas-sewwa, tas-serjeta’ u tal-onesta’ lanqas biss jeżistu fil-vokabolarju ta’ dan il-Gvern. 

No comments: