Apr 5, 2014

Weghda Ohra = Gidba Ohra


Ftit tal-granet ilu l-haddiema tal-Generation tal-Enemalta gew imsejha ghall-laqgha li fiha kien hemm anke l-ex Ministru Laburista Charles Mangion, llum Chairman tal-Enemalta.  F’din il-gimgha dawn il-haddiema nghataw 4 ghazliet.  L-ewwel ghazla: Li jekk iridu jistghu japlikaw ma´ Shanghai Electric (li se tmexxi l-impjant tal-BWSC) u jekk jintghazlu jkollhom kuntratt ta´ 3 snin.  It-tieni ghazla: Jistghu japlikaw ma´ Shanghai Electric fl-Ewropa u jekk jintghazlu ukoll ikollhom kuntratt ghal perjodu definit.  It-tielet ghazla: Jistghu japlikaw biex imorru mal-ElectroGas li tmexxi l-impjant tal-LNG u anke hawn ikollhom kuntratt ghal perjodu definit.  Ir-raba ghazla: Jistghu jibqghu mal-Enemalta imma jmorru biss bid-day duties u ovvjament f´dak il-kaz jigu fuq basic pay biss, ghax jitilfu s-shift allowance.

Ara ftit kif qarqu bihom lill-haddiema.  Qabel l-elezzjoni f’laqgha li kien ghamel ghall-haddiema tal-Enemalta Joseph Muscat kien weghdhom solennement li t-Take Home Pay zgur li tibqa l-istess !   Issa dik il-weghda taret mar-rih !  L-istes il-weghda li l-Enemalta ma tkunx privatizzata !  Tipikament:  Jghid haga u jaghmel ohra.  U sadanittant il-GWU kuntenta u sodisfatta.  Ara ma taghmilx hoss u tqajjimha mir-raqda !  Mur gib l-istess Union x’kienet tghid u taghmel kieku azzjonijuiet bhal dawn saru qabel Marzu 2013 !  U mbaghad il_prim Ministru f’kumment li ta dan l-ahhar   lill-media, qal li hu mpressjonat b’kemm sr xoghol fil-qasam tal-energija fl-ahhar sena.  Da zgur jekk ghandek Union li saret it-tapit tal-Gvern u ghamlet lill-haddiem it-tapit taghha !

Gvern kollu sigrieti.  Din il-gimgha stess ghamilt mistoqsija parlamentari lill-Ministru Konrad Mizzi li kienet tghid hekk:  Peress li fl-20 ta’ Frar it-Times of Malta ikkwotatek tgħid li “Consumers who used tampered smart meters are being given a six-week deadline to regularise their position or face the consequence”, jista’ l-Ministru jgħid kemm persuni resqu ‘l quddiem u dawn kif kienu maqsumin raħal b’raħal ?  Wegibni biex nirreferi ghat-twegiba 8213 li kienet taqra hekk: Ninforma lill-Onorevoli Interpellant li l-investigazzjonijiet mill-Enemalta u mill-Pulizija dwar dan il-każ għadhom għaddejjin, u fid-dawl ta’ dan ma jkunx prudenti li tingħata din l-informazzjoni.

Onestament ma nistax nifhem l-informazjoni li tlabt kif qatt tista tfixkel l-investigazzjonijiet !  U x’investigazzjonijiet mill-pulizija jekk kellna ammissjoni fil-Qorti li l-Gvern ta struzjonijiet biex il-Pulizija ma jiprocedux kontra dawk li xahhmu biex gabu meter imbaghbas ?!  Bhas-soltu l-Ministru Konrad Mizzi jaghtik risposta li ma tkunx risposta ghat-twegiba li tkun ghamilt inkella jaghmillek kif jaghmel lill-haddiema:  Jurik id-debba u jqabbzek il-hmara.

4 comments:

FRANK BALDWIN said...

HAQOM HAFNA GHAR MIN HEKK HAFNA MINOM,

Ivan Attard said...

Il- MEPA approvat zewg permessi fuq il-power station :

PA 21/14 - Combined cycle gas turbine and liquified natural gas receiving storage, and re-gassification facilities

PA 22/14 - Construction of jetty and ancillary facilities.

Forsi dan li se nghid jinstema' ezagerat.

Effettivament b'dawk iz-zewg 'descriptions' , il-vapur b'dik il-hazna ta' LNG jista' jittrakka PERMANENTAMENT ma dak il-moll ? Tghidli la approvaw moll ghall-vapur u regassification unit fuq l-art, mhux ovvja illi qed japprovaw vapur ta' dak it-tip ?

Jekk irridu nimxu bil-punt u virgola, wisq nahseb li le.

Jonqos applikazzjoni ohra mal-MEPA biex l-approvazzjoni tkun kompluta ? Ghalhekk illi ma sarx il-Maritime Impact Assessment ?

Ivan Attard

Heritage Investment C said...

Il-ġurnata t-tajba,

I am Mr.Wood Lowell, mill-injam Investment Company, Aħna noffru Self lill-individwi, ditti u korpi korporattivi b'rata ta 'imgħax ta' 3%, termini ta 'self determinanti. Self għall-iżvilupp negozji vantaġġ kompetittiv. Noffru self lill-individwi, ditti u jikkoopera korpi fir-rata ta 'imgħax ta' 3% fis-sena bħala l-offerta ta 'self, I joffru self għall-kategoriji kollha ta' ditti nies, il-kumpaniji, tipi kollha ta 'organizzazzjonijiet kummerċjali, individwi privati ​​u investituri tal-proprjetà immobbli, I jagħtu self b'rati ferm irħas u moderat. I am a sellief ċertifikata, reġistrat u leġittimu self. Tista 'tikkuntattja lili llum jekk inti interessat fl jkollna self f'dan il-kumpanija, ikkuntattja lili għal aktar informazzjoni dwar il-proċess ta' self, il-proċess bħall-termini tas-self u l-kondizzjonijiet u kif is-self ser jiġu trasferiti lilek. I ħtieġa urġenti ta 'rispons tiegħek jekk inti interessat.

Kwalunkwe interessati \ applikanti għandhom Imla d-dettalji tal-applikazzjoni ta 'hawn taħt fuq email tiegħi: E: mail: info@woodinvestmentcompany.org

I joffru t-tipi li ġejjin ta 'self:

* Self Personali (Sigura u mhux garantit)
* BusinessLoans (Sigura u mhux garantit)
* Self Undergraduate
* Self Gradwati
* MBA edukazzjoni Self
* Edukazzjoni Medika Self
* Legali Edukazzjoni Self
* Studju Self Abroad
* Konsolidazzjoni Self
* Kombinazzjoni Self
* Self CollateralAnd Mhux Kollaterali

Self Għall Business Istartjar Your: Self għal Kulħadd, I joffru self bejn l-ammont li jvarjaw minn £ 1000 sa
£ 1,000.00 fuq. Inti tista 'tikkuntattjana llum u tkun finanzjarjament Jissodisfa. E-mail: info@woodinvestmentcompany.org

DATA PERSONALI

Isem sħiħ.................
Data tat-twelid:...........
Sess: ....................
istat ċivili: .........
indirizz preferuta .............
korrispondenza: ......
provinċja Tiegħek: ........
Indirizz: ...................
Okkupazzjoni: ...............
Pajjiż: ....................
Stat: ...........................
Belt: ...........................
posta
Kodiċi: .........................
Ħlas ta 'kull xahar:
Ammont: ......................
Mobile: ......................
Fax: ...........................
munita
Meħtieġa: ...................
Supplenti Email Indirizz:
nilgiris@naharhotels.com
Huwa jibda miegħek u aħna jagħmluha faċli. Let us know kif inti tixtieq li jiġu kkuntattjati.

Injam Investment Company (W.I.C)
(Maniġer) injam Lowell
E-mail: info@woodinvestmentcompany.org
Phone: +17692220258
Tne - Ħam 9:00-05:00
Il-Ġimgħa 9:00-18:00
IS-SIBT 09:00? 01:00

White Horse Credit said...

Għażiż Self Dawk Li Jfittxu,

Aħna tagħti self lill-kumpanija privata u l-individwi. Inti tista ' ssib xi informazzjoni importanti dwar is-self noffru hawn taħt. Inti tista'tikseb self mill-kumpanija tagħna, hemm xi informazzjoni li għandna bżonn li jgħaddu li inti qabel aħna tista'tipproċedi għall-applikazzjoni tal-proċess . - RATA tal-imgħax: Fil-self noffru, aħna ħlas 3% - rata ta'imgħax . AMMONT MOGĦTI: Aħna Jagħtu l-minimu Tal-1.000.00 fil sa Massimu ta 100,000,000.00-INFORMAZZJONI MEĦTIEĠA: Kif għall-informazzjoni meħtieġa, inti ser ikollok bżonn biex timla applikazzjoni li fiha d-dejta personali tiegħek u wkoll is-self l-informazzjoni se tgħin lill-istati uniti jagħtik d-dokumentazzjoni kollha tas-self-termini u l-ftehim ta'kuntratt li jistenna li inti tiffirma u jibagħtu lura lill-kumpanija għall-approvazzjoni jekk sodisfatti. E-Mail: (legitfirm@gmail.com)

Jekk inti interessat, kuntatt Permezz ta': legitfirm@gmail.com u timla l taħt il-self tal-formola tal-applikazzjoni.

Self Formola Tal-Applikazzjoni:
L-Isem Sħiħ:....................
Pajjiż:.....................
Il-kundizzjoni:..............
Belt:..............
- Sess:.........................
L-numru tat-telefon:...........
Ammont tas-self :...........
Dħul Mensili:..........
L-okkupazzjoni:................... ....
Perjodu tas-self:....................... ................
L-iskop tas-self:......................... ...........
-E-mail:...................... ................
Applikajt Qabel?....................

Aħna qed jistennew biex timtela tagħhom urġenti formola tal-applikazzjoni, ok. E-Mail: (legitfirm@gmail.com)

Bl-Aħjar Fir-Rigward.