Jul 27, 2008

Duran Duran - gabuli nostalgija !

Il-bierah filghaxija lhaqt nara xi 45mins mill-kuncert tal-pop rock band Duran Duran. Il-grupp ta' Simon Le Bon, John Taylor, Nick Rhodes u Roger Taylor, li beda jsir maghruf sew meta jien kelli xi 18-il sena, ilu xi ftit !

Fil-verita ma kienx wiehed milli gruppi li kien l-aktar joghgobni imma la qeghdin hawn worthed tmur tarhom ! Kien grupp aktar segwiet mit-tfajliet li kienu jinhallu wara l-looks specjalment ta' Simon Le Bon.

Il-kuncert tal-bierah kien tajjeb u gabli nostalgija specjalment meta daqqew kanzunetti bhal Wild Boys, Save a Prayer u Notorious. Duran Duran bieghu aktar minn 70 miljun diska u kellhom successi kemm fl-USA kif ukoll fir-Renju Unit.

Ahna kellna x-xorti li narawhom l-bierah bhala parti mit-tour taghhom 2008 Red Carpet Massacre European tour. Ma kelliex l-istess xorti l-udjenza ta' Napli nhar it-Tlieta li ghadda ghax it-truck li kien gej minn concert iehor f'Jesolo, u li kien qed igorr l-parti kbira mill-apparat, kellu hsara fil-magna u ma kellhomx hin bizzejjed biex jarmaw. Allura kellhom ihassru l-kuncert f'Napli. Jien ghallanqas rajt parti minnu, wara li mort okkazzjoni ufficjali u tieg !

No comments: