Nov 5, 2008

Obama - il-bidla f'idejk !

Ghadni gej mill-US Election b'fast li l-Ambaxxatrici Amerikana organizzat dalghodu ghal numru ta' persuni biex isegwu r-rizultat tal-elezzjoni Presidenzjali. Fil-verita kont ili li qomt. Xi l-4.30am qomt insegwi fuq l-BBC. Deher minn kmieni li Barack Obama rebah, u rebah b'mod komdu.

Wasalt r-residenza tal-Ambaxxata ma' Lourdes xi s-6.00am waqt li Obama kien qed jaghmel id-diskors tieghu quddiem is-supporters tieghu f'Chicago. Waqt li kont qed insuq smajt bicciet fuq Radio Rai. Diskors kompost u qawwi.

Wara lejl storiku, Obama sar l-ewwel President Amerikan ta' gilda skura. Fid-diskors tieghu spikkat ghal darb'ohra l-kelma li sawret il-kampanja elettorali tieghu "Change". Mument minnhom qal “It’s been a long time coming but tonight because of what we did on this day, in this election, at this defining moment, change has come to America”.

Laqtitni s-sentenza wkoll meta qal li l-kobor tal-Istati Uniti ma tridx tohrog mis-sahha tal-armi izda mill-ideali li thaddan: demokrazija, liberta', opportunitajiet u tama li ma tmutx. L-isbah bicca tad-diskors kienet meta tkellem fuq anzjana ta' gilda sewda ta' 106 sena, Anne Nixon Cooper, li vvutat, wara li ghal hafna zmien f'hajjitha ma setghetx tivvota. Fi ftit sentenzi spjega x'rat f'hajjitha. Ghexet fit-tama ta' bidla fl-Amerika u ratha.

"U issa jekk it-tfal tieghi jghixu sa 100 sena, x'bidla se jkunu raw?...Dik il-bidla hija f'idejna, issa l-mument taghna...Ghal dawk li jipruvaw jaqtughlna qalbna milli ngibu l-bidla nghidulhom: Yes We Can !"

No comments: