Oct 21, 2010

Axe Wednesday

Axe Wednesday. Hekk gie deskritt il-jum tal-bierah mill-BBC. Minkejja li kienu ilhom mistennija, il-bierah ic-cittadini tar-Renju Unit saru jafu d-dimensjoni reali tal-miżuri drastiċi ta’ awsterita’ mħabbra mill-Gvern taghhom biex jindirizza d-deficit fil-budget. Miżuri li jlaħħqu għal madwar 81 biljun Lira Sterlina tnaqqis fin-nefqa tal-Gvern. Skond il-Gvern ta’ David Cameron, dawn huma neċessarji biex iwieżnu l-ekonomija taghhom u jgħinuha toħroġ minn kriżi “li qatt ma rat bħalha qabel”.

Miżuri li skont analisti ekonomiċi se jwasslu għal tnaqqis fil-kwalita’ tal-ħajja tal-poplu tar-Renju Unit b’mod ġenerali. Mizuri li jinkludi biss biss madwar nofs miljun sensja mis-settur pubbliku, tnaqqis f’benefiċji soċjali fl-oqsma kollha tas-soċjeta’, tnaqqis fin-nefqa fuq difiża, twaqqif ta’ proġetti kapitali, twaqqif ta’ proġetti kulturali u edukattivi. Tnaqqis li se jħalli effett fit-tul u li se jkollu effett fuq oqsma oħra tas-soċjeta’ bħas-settur privat.

Miżuri ta’ awsterita’ li jkompli jżidu mal-lista dejjem titwal ta’ pajjiżi Ewropej li ħadu din id-deċiżjoni iebsa. Il-Greċja, l-Italja, Spanja, il-Portugall u Franza huma kollha pajjiżi ġara tagħna fir-reġjun tal-Mediterran u li lkoll wettqu dak li tħabbar illum mill-Gvern tar-Renju Unit.

Quddiem dan kollu, jien nistaqsi kif għad hawn min f’pajjiżna, bhal Kap tal-Opposizzjoni u shabu, jipprova jnessina dan kollu ? Kif għad hawn min jipprova jxejjen l-andament tal-ekonomija Maltija li sa’ llum kienet kapaċi tilqa’ għal dan l-għawġ kollu ? Il-fatti huma li l-Gvern irnexxielu jżomm l-ammont ta’ postijiet tax-xogħol, żied l-esportazzjoni, baqa’ jġib lejn Malta investiment barrani u ma naqqas xejn la mill-pagi u lanqas mis-servizzi soċjali. Dan kollu filwaqt li ma żied ebda taxxa ġdida. X’differenza! L-istess differenza li teżisti bejn Gvern li għandu direzzjoni u policies ċari u effettivi u Oppożizzjoni rresponsabbli li trid tnessina dan kollu.

No comments: